Apranga Group interim information for the 9 months of 2021
October 28, 2021 09:00 ET | Apranga
The retail turnover (including VAT) of Apranga Group was EUR 158.2 million in 9 months 2021 or by 5.1% more than in 2020 and by 9.8% less than in 2019. Due to epidemic coronavirus (COVID-19)...
„Aprangos“ grupės 2021 m. 9 mėnesių tarpinė informacija
October 28, 2021 09:00 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) per 2021 m. 9 mėnesius sudarė 158,2 mln. eurų, arba 5,1% daugiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu ir 9,8% mažiau nei...
Apranga Group interim information for the six months of 2021
July 29, 2021 06:28 ET | Apranga
The retail turnover (including VAT) of Apranga Group was EUR 81.2 million in 1st half 2021 or by 6.3% less than in 2020 and by 25.2% less than in 2019. Due to epidemic coronavirus (COVID-19)...
„Aprangos“ grupės 2021 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
July 29, 2021 06:28 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2021 m. I-ą pusmetį sudarė 81,2 mln. eurų, arba 6,3% mažiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu ir 25,2% mažiau nei...
Apranga APB annual information 2020
April 29, 2021 07:24 ET | Apranga
Presented are Apranga APB annual Consolidated and Company‘s financial statements for the year 2020 (audited annual financial statements together with auditor‘s report, annual report, confirmation of...
APB "Apranga" 2020 m. metinė informacija
April 29, 2021 07:24 ET | APB "Apranga"
Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 29 dieną patvirtintas 2020 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės...
Apranga Group interim report for three months of 2021
April 28, 2021 09:45 ET | Apranga
The retail turnover (including VAT) of Apranga Group reached EUR 25.5 million in 1st quarter 2021 or by 44.3% less than in 2020. Due to epidemic coronavirus (COVID-19) infection, from 16 December...
„Aprangos” grupės 2021 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
April 28, 2021 09:45 ET | APB "Apranga"
2021 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 25,5 mln. eurų, arba 44,3% mažiau, nei 2020 m. I-ą ketvirtį. Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos...
Apranga Group interim information for 12 months of 2020
February 26, 2021 09:00 ET | Apranga
The unaudited consolidated profit before income tax of Apranga Group amounted to EUR 5.7 million for 12 months of 2020, while Apranga Group has made the profit of EUR 11.0 million in the same period...
„Aprangos” grupės 2020 m. 12 mėnesių tarpinė informacija
February 26, 2021 09:00 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2020 m. 12 mėnesių sudarė 5,7 mln. eurų, kai 2019 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas siekė 11,0 mln. eurų, t. y. sumažėjo 48%....