Apranga Group interim information for the six months of 2019
July 30, 2019 10:28 ET | Apranga
The consolidated profit before income tax of Apranga Group reached EUR 4.5 million in Q2 2019, comparing to EUR 3.9 million in Q2 2018, the increase by 15.2%. The unaudited consolidated profit before...
„Aprangos“ grupės 2019 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
July 30, 2019 10:28 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2019 m. antro ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 4,5 mln. eurų, kai 2018 m. antrą ketvirtį pelnas siekė 3,9 mln. eurų, t.y. išaugo 15,2%. Grupės...
APB "Apranga" 2018 m. metinė informacija
April 30, 2019 06:56 ET | APB "Apranga"
Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2018 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės...
Apranga APB annual information 2018
April 30, 2019 06:56 ET | Apranga
Presented are Apranga APB annual Consolidated and Company‘s financial statements for the year 2018 (audited annual financial statements together with auditor‘s report, annual report, confirmation of...
Apranga Group interim report for three months of 2019
April 26, 2019 06:13 ET | Apranga
The retail turnover (including VAT) of Apranga Group reached EUR 49.8 million in 1st quarter 2019 or by 6.9% more than in 2018. The unaudited consolidated loss before income tax of Apranga Group...
„Aprangos” grupės 2019 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
April 26, 2019 06:13 ET | APB "Apranga"
2019 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 49,8 mln. eurų, arba 6,9% daugiau, nei 2018 m. I-ą ketvirtį. „Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas...
Apranga Group interim information for 12 months of 2018
February 28, 2019 02:01 ET | Apranga
The unaudited consolidated profit before income tax of Apranga Group amounted to EUR 9.4 million for 12 months of 2018, while Apranga Group has made the profit of EUR 16.6 million in the same period...
„Aprangos” grupės 2018 m. 12 mėnesių tarpinė informacija
February 28, 2019 02:01 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2018 m. 12 mėnesių sudarė 9,4 mln. eurų, kai 2017 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas siekė 16,6 mln. eurų, t.y. sumažėjo...
„Aprangos“ grupės 2018 m. devynių mėnesių tarpinė informacija
October 30, 2018 10:07 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2018 m. devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą sudarė 5,3 mln. eurų, kai per 2017 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 12,6 mln. eurų...
Apranga Group interim information for the nine months of 2018
October 30, 2018 10:07 ET | Apranga
The unaudited consolidated profit before income tax of Apranga Group amounted to EUR 5.3 million in 9 months 2018, while profit before tax amounted to EUR 12.6 million in 9 months of 2017 (the...