„Aprangos“ grupės 2018 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
July 27, 2018 05:04 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2018 m. antro ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3,9 mln. eurų, kai 2017 m. antrą ketvirtį pelnas siekė 3,0 mln. eurų, t.y. išaugo 31,5%....
Apranga Group interim information for the six months of 2018
July 27, 2018 05:04 ET | Apranga
The consolidated profit before income tax of Apranga Group reached EUR 3.9 million in Q2 2018, comparing to EUR 3.0 million in Q2 2017, the increase by 31.5%. The unaudited consolidated profit...
„Aprangos” grupės 2018 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
April 27, 2018 08:28 ET | APB "Apranga"
2018 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 46,6 mln. eurų, arba 2,7% mažiau, nei 2017 m. I-ą ketvirtį. „Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas...
Apranga Group interim report for three months of 2018
April 27, 2018 08:28 ET | Apranga
The retail turnover (including VAT) of Apranga Group reached EUR 46.6 million in 1st quarter 2018 or by 2.7% less than in 2017. The unaudited consolidated loss before income tax of Apranga Group...
Apranga APB annual information 2017
April 27, 2018 08:10 ET | Apranga
Presented are Apranga APB annual Consolidated and Company‘s financial statements for the year 2017 (audited annual financial statements together with auditor‘s report, annual report, confirmation of...
APB "Apranga" 2017 m. metinė informacija
April 27, 2018 08:10 ET | APB "Apranga"
Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2018 m. balandžio 27 dieną patvirtintas 2017 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės...