Terranet-Primary-Dark.png
Bulletin from the extraordinary general meeting in Terranet AB on 31 January 2024
January 31, 2024 06:00 ET | Terranet
The extraordinary general meeting in Terranet AB, reg. no. 556707-2128 (the "Company") took place today, 31 January 2024, at 11.00 a.m. at Eversheds Sutherland Advokatbyrå's premises at Sveavägen 20...
Terranet-Primary-Dark.png
Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB den 31 januari 2024
January 31, 2024 06:00 ET | Terranet
Extra bolagsstämma i Terranet AB, org. nr. 556707-2128 (”Bolaget”) ägde rum idag, den 31 januari 2024, kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Stämman...
Terranet-Primary-Dark.png
Record date for the transfer of warrants to existing shareholders is set to 2 February 2024
January 25, 2024 14:00 ET | Terranet
As announced on 12 January 2024, the board of directors of Terranet AB ("Terranet" or the "Company") has resolved to transfer warrants of series TO8 without consideration to the Company's existing...
Terranet-Primary-Dark.png
Avstämningsdag för överlåtelse av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare är bestämd till 2 februari 2024
January 25, 2024 14:00 ET | Terranet
Som meddelades den 12 januari 2024 har styrelsen i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt överlåta teckningsoptioner av serie TO8 till Bolagets befintliga aktieägare....
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet provides update in connection with the recently communicated rights issue – partnership in 2024 on the agenda.
January 19, 2024 02:30 ET | Terranet
 Terranet, a company that develops advanced driver support for the automotive industry, today announces that the rights issue of up to SEK 10 million strengthens the conditions for entering into new...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet lämnar uppdatering i anslutning till den nyligen kommunicerade emissionen – partnerskap under 2024 på agendan.
January 19, 2024 02:30 ET | Terranet
Terranet, ett bolag som utvecklar avancerat förarstöd till fordonsindustrin, meddelar i dag att emissionslikviden om upp till 10 MSEK stärker förutsättningarna för att ingå nya partnerskap under året....
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet provides update from CES, the world’s largest tech event. The importance of Blincvision is highlighted.
January 17, 2024 04:23 ET | Terranet
 Terranet sees an increased interest from the automotive industry after fruitful meetings with potential partners and suppliers at CES Las Vegas 2024. The increased demand for faster and accurate...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet ger en uppdatering från CES, världens största tech-event. Betydelsen av Blincvision lyfts fram.
January 17, 2024 04:23 ET | Terranet
Terranet ser ett ökat intresse från fordonsindustrin efter givande möten med potentiella partners och leverantörer under CES Las Vegas 2024. Den ökade efterfrågan på snabbare och mer träffsäkra...
Terranet-Primary-Dark.png
NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN TERRANET AB
January 12, 2024 05:00 ET | Terranet
N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Terranet AB, and in case of any discrepancies between the...
Terranet-Primary-Dark.png
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TERRANET AB
January 12, 2024 05:00 ET | Terranet
Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm....