Terranet-Primary-Dark.png
Terranet invites to presentation of Interim Report for Q2 on August 17, 2023
August 11, 2023 07:00 ET | Terranet
On May 17, Terranet AB (publ) will release its Interim Report for the second quarter of 2023. On the same day at 10 a.m. CET, the company’s CEO Magnus Andersson and CTO Nihat Küçük will provide an...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet bjuder in till presentation av delårsrapport för Q2 den 17 augusti 2023
August 11, 2023 07:00 ET | Terranet
Den 17 augusti publicerar Terranet AB (publ) sin delårsrapport för andra kvartalet 2023. Samma dag kl. 10.00 CET ger bolagets vd Magnus Andersson och CTO Nihat Küçük en verksamhetsuppdatering via en...
Terranet-Primary-Dark.png
Bulletin from the annual general meeting of Terranet AB on 10 May 2023
May 10, 2023 10:45 ET | Terranet
The annual general meeting of Terranet AB (the "Company") took place today, 10 May 2023 at The Spark, Scheeletorget 1, Lund. The meeting resolved with the required majority as follows: Adoption of...
Terranet-Primary-Dark.png
Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 10 maj 2023
May 10, 2023 10:45 ET | Terranet
Årsstämman i Terranet AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 10 maj 2023 på The Spark, Scheeletorget 1 i Lund. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Fastställande av...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet invites to Q1 presentation of Interim Report on May 17, 2023
May 10, 2023 02:00 ET | Terranet
On May 17, Terranet AB (publ) will release its Interim Report for the first quarter 2023. On the same day at 10 a.m. CET, the company's CEO Magnus Andersson and CTO Nihat Küçük will provide an update...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet bjuder in till presentation av delårsrapport för Q1 den 17 maj 2023
May 10, 2023 02:00 ET | Terranet
Den 17 maj publicerar Terranet AB (publ) sin delårsrapport för första kvartalet 2023. Samma dag kl.10.00 CET ger bolagets vd Magnus Andersson och CTO Nihat Küçük en verksamhetsuppdatering via en...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet publishes the annual report for 2022
April 19, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet publishes the annual report for 2022 including corporate governance report and auditor’s report. Report is available at the company’s website www.terranet.se/en/reports For more information,...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet publicerar årsredovisning för 2022
April 19, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet publicerar idag årsredovisning för 2022 innehållande bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.terranet.se/rapporter För mer...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Interim report 1 January – 30 September 2022
November 17, 2022 02:00 ET | Terranet
Significant events during the third quarter Terranet notified the market that the company is ready to produce the first sample version of its scanner module.Magnus Andersson took over as CEO for...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022
November 17, 2022 02:00 ET | Terranet
Väsentliga händelser under tredje kvartalet Terranet meddelade marknaden att man är redo att producera första sample-versionen av sin scannermodul.Magnus Andersson tillträdde som vd för Terranet...