Terranet-Primary-Dark.png
Terranet ger en uppdatering från CES, världens största tech-event. Betydelsen av Blincvision lyfts fram.
January 17, 2024 04:23 ET | Terranet
Terranet ser ett ökat intresse från fordonsindustrin efter givande möten med potentiella partners och leverantörer under CES Las Vegas 2024. Den ökade efterfrågan på snabbare och mer träffsäkra...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet provides update from CES, the world’s largest tech event. The importance of Blincvision is highlighted.
January 17, 2024 04:23 ET | Terranet
 Terranet sees an increased interest from the automotive industry after fruitful meetings with potential partners and suppliers at CES Las Vegas 2024. The increased demand for faster and accurate...
Terranet-Primary-Dark.png
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TERRANET AB
January 12, 2024 05:00 ET | Terranet
Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm....
Terranet-Primary-Dark.png
NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN TERRANET AB
January 12, 2024 05:00 ET | Terranet
N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Terranet AB, and in case of any discrepancies between the...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranets styrelse beslutar om riktade emissioner av units och överlåtelse av teckningsoptioner till alla aktieägare
January 12, 2024 02:30 ET | Terranet
Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, har beslutat att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet's board of directors resolves on directed issues of units and transfer of warrants to all shareholders
January 12, 2024 02:30 ET | Terranet
Terranet AB ("Terranet" or the "Company") announces that the board of directors has today resolved to carry out a directed issue of units of approximately SEK 10 million, consisting of shares of...
Terranet-Primary-Dark.png
Valberedningen i Terranet föreslår Mats Fägerhag som ny ledamot i bolagets styrelse – samt information om tidigare pressmeddelande
January 10, 2024 13:30 ET | Terranet
Viktig upplysning: detta pressmeddelande har av vår distributör felaktigt skickats ut i ett fåtal kanaler, endast i en engelsk version. Bolaget arbetar tillsammans med distributören för att reda ut...
Terranet-Primary-Dark.png
The nomination committee of Terranet proposes Mats Fägerhag as a new member of the company's board of directors - as well as information about previous press release
January 10, 2024 13:30 ET | Terranet
Important disclosure: this press release has been incorrectly sent out by our distributor in a few channels, only in an English version. The company is working with the distributor to find out what...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet rekryterar CTO från fordonsbranschen
November 28, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet har anställt Pierre Ekwall som ny CTO & SVP Engineering. Pierre kommer senast från rollen som Vehicle line manager på Einride och har tidigare erfarenhet från teknik- och...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet recruits CTO from automotive industry
November 28, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet has hired Pierre Ekwall as the new CTO & SVP of Engineering. Pierre comes from the role of Vehicle line manager at Einride and has previous experience in technology and innovation...