Terranet-Primary-Dark.png
Terranet's board of directors resolves on directed issues of units and transfer of warrants to all shareholders
January 12, 2024 02:30 ET | Terranet
Terranet AB ("Terranet" or the "Company") announces that the board of directors has today resolved to carry out a directed issue of units of approximately SEK 10 million, consisting of shares of...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranets styrelse beslutar om riktade emissioner av units och överlåtelse av teckningsoptioner till alla aktieägare
January 12, 2024 02:30 ET | Terranet
Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, har beslutat att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av...
Terranet-Primary-Dark.png
The nomination committee of Terranet proposes Mats Fägerhag as a new member of the company's board of directors - as well as information about previous press release
January 10, 2024 13:30 ET | Terranet
Important disclosure: this press release has been incorrectly sent out by our distributor in a few channels, only in an English version. The company is working with the distributor to find out what...
Terranet-Primary-Dark.png
Valberedningen i Terranet föreslår Mats Fägerhag som ny ledamot i bolagets styrelse – samt information om tidigare pressmeddelande
January 10, 2024 13:30 ET | Terranet
Viktig upplysning: detta pressmeddelande har av vår distributör felaktigt skickats ut i ett fåtal kanaler, endast i en engelsk version. Bolaget arbetar tillsammans med distributören för att reda ut...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet recruits CTO from automotive industry
November 28, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet has hired Pierre Ekwall as the new CTO & SVP of Engineering. Pierre comes from the role of Vehicle line manager at Einride and has previous experience in technology and innovation...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet rekryterar CTO från fordonsbranschen
November 28, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet har anställt Pierre Ekwall som ny CTO & SVP Engineering. Pierre kommer senast från rollen som Vehicle line manager på Einride och har tidigare erfarenhet från teknik- och...
Terranet-Primary-Dark.png
The subscription period for the warrants of series TO6 starts today, November 27th, 2023
November 27, 2023 02:30 ET | Terranet
Today, November 27th, 2023, marks the commencement of the exercise period for subscription of warrants of series TO6 in Terranet AB (publ) (”Terranet” or the” Company”). The exercise period for...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 inleds idag
November 27, 2023 02:30 ET | Terranet
Idag, den 27 november 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 11 december 2023....
Terranet-Primary-Dark.png
The subscription price for exercise of warrants of series TO6 in Terranet AB has been set to SEK 0.054 per share of series B. The exercise period begins on Monday, November 27th, 2023.
November 24, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (” Terranet” or the” Company”) issued 182 664 660 warrants of series TO6 in connection with the Company’s rights issue in the second quarter of 2023. Each warrant gives the right to...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB har fastställts till 0,054 SEK per aktie. Teckningsperioden inleds på måndag, den 27 november 2023.
November 24, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO6 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt...