Terranet-Primary-Dark.png
Terranet publicerar årsredovisning för 2022
April 19, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet publicerar idag årsredovisning för 2022 innehållande bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.terranet.se/rapporter För mer...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet publishes the annual report for 2022
April 19, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet publishes the annual report for 2022 including corporate governance report and auditor’s report. Report is available at the company’s website www.terranet.se/en/reports For more information,...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022
November 17, 2022 02:00 ET | Terranet
Väsentliga händelser under tredje kvartalet Terranet meddelade marknaden att man är redo att producera första sample-versionen av sin scannermodul.Magnus Andersson tillträdde som vd för Terranet...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Interim report 1 January – 30 September 2022
November 17, 2022 02:00 ET | Terranet
Significant events during the third quarter Terranet notified the market that the company is ready to produce the first sample version of its scanner module.Magnus Andersson took over as CEO for...
Magnus Andersson, vd för Terranet AB
Magnus Andersson tillträder som vd i Terranet - efterföljande förändringar i styrelsen
September 01, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESSMEDDELANDELund, 1 september 2022 Idag den 1 september tillträder Magnus Andersson som vd i Terranet. I samband med tillträdet återgår interims-vd Göran Janson till sin ordinarie roll som...
Magnus Andersson, CEO at Terranet AB
Magnus Andersson assumes his position as CEO of Terranet - subsequent changes to the Board of Directors
September 01, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESS RELEASELund, September 1, 2022 Today, September 1, Magnus Andersson assumes his position as CEO of Terranet. In connection with Magnus starting his role, interim CEO Göran Janson will return...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022
August 18, 2022 02:00 ET | Terranet
Väsentliga händelser under andra kvartalet Ledning och styrelse i Terranet förvärvade teckningsoptioner.Terranet informerade marknaden med en uppdatering om utvecklingen av bolagets...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Interim report 1 January – 30 June 2022
August 18, 2022 02:00 ET | Terranet
Significant events during the quarter The management and board of Terranet acquired warrants.Terranet announced an update in the development of the company's BlincVision technology, the next...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet utser Magnus Andersson till ny vd
July 15, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESSMEDDELANDELund, 15 juli 2022 Styrelsen i Terranet har utsett Magnus Andersson till ny vd i bolaget. Magnus har över 20 års internationell erfarenhet av att framgångsrikt bygga upp och leda...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet appoints Magnus Andersson as new CEO
July 15, 2022 02:00 ET | Terranet
PRESS RELEASELund, July 15, 2022 Terranet’s Board of Directors has appointed Magnus Andersson as the new CEO of the company. Magnus has over 20 years of international experience in successfully...