Infant Bacterial The
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023
August 25, 2023 02:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
VD Kommentarer Vår Fas III-studie, den största studien av sitt slag som någonsin genomförts, fortskrider på 88 sjukhus och i tio länder. Vi har nu rekryterat 85% av patienterna (1824 av de...
Infant Bacterial The
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Interim report January 1 - June 30, 2023
August 25, 2023 02:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Message from the CEO Our Phase-III study, the largest of its kind ever conducted, is progressing across 88 hospitals in ten countries. We have now recruited 85% of the patients (1824 out of the...
Nytt antal aktier oc
Nytt antal aktier och röster i IBT
July 31, 2023 04:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Antalet aktier och röster i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har förändrats med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen (för mer information, se bolagets pressmeddelande den 4...
New number of shares
New number of shares and votes in IBT
July 31, 2023 04:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
The number of shares and votes in Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) has changed due to the recently completed rights issue (for further information, see the company’s press release on 4 July...
IBT offentliggör utf
IBT offentliggör utfall i företrädesemissionen
July 04, 2023 02:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA,...
IBT announces outcom
IBT announces outcome of its rights issue
July 04, 2023 02:30 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND,...
Ytterligare Infant B
Ytterligare Infant Bacterial Therapeutics produkt beviljas “orphan drug” status av FDA
July 03, 2023 10:39 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
FDA har beviljat särläkemedelsstatus för IBT:s produkt IBP-1016 för gastroschisis.    Barn som drabbas av gastroschisis har ökade risker av tillväxthämning, sepsis och NEC vilket i sin tur...
Additional Infant Ba
Additional Infant Bacterial Therapeutics product receives FDA orphan drug designation 
July 03, 2023 10:39 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
The FDA has granted orphan drug designation for IBT’s product IBP-1016 for gastroschisis. Infants suffering from gastroschisis suffer from risks of growth retardation, sepsis and NEC which leads to...
Futilitetsanalysen f
Futilitetsanalysen för IBTs Connection Study positiv
June 21, 2023 11:20 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
“IBT har tidigare idag meddelat att Data Monitoring Committee (DMC) utfört den planerade säkerhetsgenomgången av studiedata av 1403 för tidigt födda barn. Vi nu även erhållit resultat från den...
The futility analysi
The futility analysis for IBT’s Connection Study positive
June 21, 2023 11:20 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
“IBT announced earlier today that the Data Monitoring Committee (DMC) has performed the planned safety analysis of the study data of 1,403 babies. We have now also received results from the...