Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Interim Management Statement, January 1 – March 31, 2022
May 04, 2022 12:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Message from the CEO IBT's vision is to become an internationally leading company in the development of pharmaceuticals in the areas of premature infants, gastrointestinal diseases and probiotics. ...
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022
May 04, 2022 12:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
VD kommenterar IBT:s vision är att bli ett internationellt ledande företag genom utveckling av läkemedel inom områdena för tidigt födda barn, gastrointestinala sjukdomar och probiotika. Vi har nu...
Annual General Meeting of Infant Bacterial Therapeutics
May 04, 2022 10:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
At the Annual General Meeting of Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) on May 4, 2022, among other things, the following was resolved: to adopt the income statement and balance sheet and the...
Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
May 04, 2022 10:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 4 maj 2022 beslutades bland annat följande: fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och...
Notice to attend the Annual General Meeting of Infant Bacterial Therapeutics
April 05, 2022 14:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Shareholders of Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) are summoned to the Annual General Meeting on Wednesday, May 4, 2022. In light of the coronavirus, the Annual General Meeting is conducted...
Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics
April 05, 2022 14:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga...
Infant Bacterial Therapeutics publishes Annual Report for 2021
March 31, 2022 02:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Press release March 31, 2022 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publishes today the Annual Report for 2021. The report is available on IBT’s website ibtherapeutics.com under the section...
Infant Bacterial Therapeutics publicerar årsredovisning för 2021
March 31, 2022 02:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Pressmeddelande 31 mars 2022 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på IBTs hemsida,...
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Interim Management Statement, January 1 – December 31, 2021
February 04, 2022 14:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Press release February 4, 2022 Message from the CEO IBT’s ongoing pivotal phase lll clinical trial aims to generate data to improve survival possibilities of premature infants. This is...
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021
February 04, 2022 14:00 ET | Infant Bacterial Therapeutics AB
Pressmeddelande den 4 februari, 2022 VD kommenterar IBT:s pågående avgörande fas III-studie syftar till att ta fram data som förbättrar prematura spädbarns möjligheter att överleva. Det görs genom...