AroCell utökar med e
AroCell utökar med en Regulatory Affairs Director
September 11, 2019 08:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ.) tillkännager i dag att Peter Löwendahl ingår i ledningsgruppen som Senior Director Regulatory Affairs. Peter Löwendahl kommer att leda och utveckla AroCells regulatoriska strategi...
AroCell expands with
AroCell expands with a Regulatory Affairs Director
September 11, 2019 08:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ.) announces today that Peter Löwendahl joins the management team as senior director regulatory affairs. Peter Löwendahl will lead and develop AroCell’s regulatory strategy with focus...
AroCell tecknar ett
AroCell tecknar ett nytt distributörsavtal i USA och Kanada
August 06, 2019 02:15 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) meddelade idag att man har tecknat ett distributionsavtal med Diapharma Group i West Chester Ohio för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i USA och Kanada. ...
AroCell signs a new
AroCell signs a new distributor agreement in the USA and Canada
August 06, 2019 02:15 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that it has signed a distribution agreement with Diapharma Group of West Chester Ohio for the promotion and distribution of the AroCell TK 210™ ELISA in the United...
Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma i AroCell AB (publ) 2019
May 16, 2019 08:30 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten...
Report from the Annu
Report from the Annual General Meeting of AroCell AB (publ) 2019
May 16, 2019 08:30 ET | AroCell AB
(Available inSwedish only) AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information...
AroCell AB (publ) De
AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019
May 16, 2019 02:00 ET | AroCell AB
VD-ORD ”Biomarkörer kommer spela en allt större roll i hur vi identifierar och följer upp behandlingar av patienter med cancer de kommande åren.  Utvecklingen kring ökad individanpassning drivs av...
AroCell AB (publ) In
AroCell AB (publ) Interim Report 1st January to 31st March 2019
May 16, 2019 02:00 ET | AroCell AB
Word from the CEO “Biomarkers will play an increasingly important role in how we identify and follow up treatments for patients with cancer in the coming years. The development of an increased...
AroCell årsredovisni
AroCell årsredovisning för 2018 publicerad
April 12, 2019 05:30 ET | AroCell AB
AroCell meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.arocell.com. Årsredovisningen går hitta på följande länk: arocell.com/årsredovisning-2018 Denna...
AroCell´s 2018 Annua
AroCell´s 2018 Annual Report published
April 12, 2019 05:30 ET | AroCell AB
AroCell today announces that the Annual Report for 2018 is now available on the company’s website: www.arocell.com. The Annual report is available on the following link:...