Nytt patent från AroCell beviljat av EPO 
March 20, 2019 06:00 ET | AroCell AB
AroCell tillkännagav idag att patentet nr. 3083698 Och med titeln "Monoklonala anti-TK1 antikroppar" beviljas av Europeiska patentkontoret (EPO) och kommer att publiceras den 10 april, 2019 Patentet...
CORRECTED VERSION of March 20, 2019 Press Release: New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
In the corrected version of the press release we have added a link to the article. The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA,...
Rättad version av pressmeddelande publicerad 20 mars 2019: Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
Rättelsen består av att vi har lagt till en länk till artikeln. Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att...
New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 04:30 ET | AroCell AB
The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA, pro PSA and PHI in differentiating prostate cancer from benign urological conditions. ...
Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 04:30 ET | AroCell AB
Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att differentiera prostatacancer från godartade urologiska sjukdomar. ...
Abstract from AroCell accepted for poster presentation during AACR 2019
February 28, 2019 04:30 ET | AroCell AB
An abstract from AroCell has been accepted for poster presentation on the American Association of Cancer Research 2019 (AACR 2019) held from March 29 to April 3 in Atlanta, Georgia, USA. The Study...
Abstract från AroCell accepterad för posterpresentation under AACR 2019
February 28, 2019 04:30 ET | AroCell AB
Ett abstract från AroCell har accepterats för posterpresentation på American Association of cancer Research 2019 (AACR 2019) som hålls mellan 29 mars och 3 april i Atlanta, Georgia, USA. Studien...
New study results with AroCell TK 210 ELISA in prostate cancer has been accepted for publication
February 25, 2019 02:30 ET | AroCell AB
The study with the title “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to differentiate prostate cancer from non-cancerous...
Ett nytt studieresultat med AroCell TK 210 ELISA vid prostatacancer har accepterats för publicering
February 25, 2019 02:30 ET | AroCell AB
Studien med titeln “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to differentiate prostate cancer from non-cancerous conditions”,...
AroCell's CEO share his views on the company in a video interview
February 13, 2019 06:00 ET | AroCell AB
Today AroCell publishes a short video interview with Michael Brobjer, CEO, and his reflections on his first months at Arocell. The video is available through the link below, AroCell website, and on...