Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO4 B i Terranet AB har fastställts till 0,56 SEK och teckningsperioden inleds den 28 februari 2022
February 24, 2022 14:53 ET | Terranet
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB - Bokslutskommuniké 2021
February 24, 2022 02:00 ET | Terranet Tech AB
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet • Terranet öppnade kontor i Stuttgart• Samarbetsavtal slöts med NEVS tillsammans med bolagets partner holoride• Thomas Falkenberg anställdes som ny CFO•...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB - Year end report 2021
February 24, 2022 02:00 ET | Terranet
Significant events during the fourth quarter • Terranet moved into a new office in Stuttgart• Cooperation agreement with NEVS signed together with the company’s partner holoride• Thomas Falkenberg...
Announcement from Terranet's extra general meeting
December 30, 2021 06:30 ET | Terranet
The extra general meeting of Terranet AB ("Terranet" or the "Company") was held today on the 30th of December 2021 and the following resolutions were passed by the meeting.  ELECTION OF THE BOARD OF...
Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB
December 30, 2021 06:30 ET | Terranet Tech AB
 En extra bolagsstämma i Terranet AB ("Terranet" eller "Bolaget") hölls idag den 30 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.  VAL AV STYRELSE OCH BESLUT OM STYRELSEARVODE  ...
Notice of extra general meeting in Terranet AB
December 13, 2021 05:30 ET | Terranet
The shareholders of Terranet AB, reg. no. 556707-2128, (the "Company") are hereby invited to the extra general meeting on Thursday 30 December 2021. Information with respect to the...
Kallelse till extra bolagsstämma i Terranet AB
December 13, 2021 05:30 ET | Terranet Tech AB
Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar...
Terranet-Primary-Dark.png
Meddelande om inställd extra bolagsstämma i Terranet AB
December 13, 2021 05:14 ET | Terranet Tech AB
Styrelsen för Terranet AB har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman för att i stället kalla till ny extra bolagsstämma där en beslutspunkt om arvode till styrelse och ersättningsutskott kan...
Terranet-Primary-Dark.png
Notice of cancellation of extra general meeting in Terranet AB
December 13, 2021 05:14 ET | Terranet
The board of directors has decided to cancel the extra general meeting and replace it with a new extra general meeting which also includes the agenda item of fees to the board of directors and...
Terranet närmar sig konsumentmarknaden genom lanseringen av BlincBike
December 06, 2021 07:00 ET | Terranet Tech AB
Terranet lanserar BlincBike som är en konsumentmarknadsprodukt vars AI-teknik baseras på bolagets befintliga utveckling av VoxelFlow™. BlincBike hör till segmentet trafiksäkerhet och riktar sig...