AroCell is a member of SwedenBIO
January 25, 2019 09:30 ET | AroCell AB
AroCell became this week a member of SwedenBIO, an industry organization for Swedish Life Science companies. The purpose of the membership is to take part in the broad life science development in...
AroCell är medlem i SwedenBIO
January 25, 2019 09:30 ET | AroCell AB
AroCell blev i veckan medlem i SwedenBIO, branschorganisationen för svenska Life Science företag. Syftet med medlemskapet är att ta del av den breda life science utvecklingen i Sverige och att ingå i...
AroCell signs distribution agreement with Gongyingshi in China for AroCell TK 210 ELISA
January 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that a distribution agreement has been signed with the Beijing based company Gongyingshi for the promotion and distribution of the AroCell TK 210™ ELISA in China. ...
AroCell tecknar distributörsavtal med Gongyingshi i Kina för AroCell TK 210 ELISA
January 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det Peking etablerade företaget Gongyingshi, för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i Kina. Läkemedels- och...
AroCell signs distribution agreement with Eurobio Scientific in France
December 20, 2018 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that a distribution agreement has been signed with the French company Eurobio Scientific, for distribution of AroCell TK 210 ELISA in France and Switzerland. AroCell...
AroCell tecknar distributörsavtal med Eurobio Scientific i Frankrike
December 20, 2018 02:00 ET | AroCell AB
Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det franska företaget Eurobio Scientific, för distribution av AroCell TK 210 ELISA i Frankrike och Schweiz. AroCell TK 210 ELISA...
A new scientific publication from AroCell confirming the value of AroCell TK 210 ELISA as a tool in drug discovery and development
December 11, 2018 02:30 ET | AroCell AB
A peer-reviewed article has been published in the journal Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, entitled “Doxorubicin effects on leukemia and breast cancer cells in culture on the Thymidine...
Ny vetenskaplig artikel från AroCell som konfirmerar värdet avTK 210 ELISA som verktyg inom läkemedelsutveckling och pre-klinisk forskning
December 11, 2018 02:30 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) meddelar idag att en vetenskaplig artikel med titeln ” Doxorubicin effects on leukemia and breast cancer cells in culture on the Thymidine Kinase 1 protein levels using AroCell...
AroCell presents results from the U-CAN TK1 lymphoma study and from a comparison study between TK 210™ ELISA and other assays
November 27, 2018 09:00 ET | AroCell AB
AroCell’s Chief Scientific Officer, Professor Staffan Eriksson, presents today new preliminary results from the U-CAN TK1 lymphoma study at the International Society of Oncology Biomarkers (ISOBM) in...
AroCell presenterar resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien samt från en studie där TK 210™ ELISA jämförs med andra metoder
November 27, 2018 09:00 ET | AroCell AB
I samband med ISOBMs kongress (International Society of Oncology Biomarkers) i Hamburg, presenterar idag AroCell’s forskningschef, Staffan Eriksson, nya preliminära kliniska resultat från U-CAN TK1...