logo.jpg
Vindpark Sötterfällan färdigställd och överlämnad till KGAL
August 28, 2019 07:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 28 augusti 2019 Eolus har färdigställt vindpark Sötterfällan i Jönköpings kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med KGAL avseende försäljning av vindparken omfattande 36...
logo.jpg
Swedish wind farm Sötterfällan completed and handed over to KGAL
August 28, 2019 07:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, August 28, 2019 Eolus has completed wind farm Sötterfällan in Jönköping municipality, Sweden. All conditions for the completion of the transaction between Eolus and KGAL regarding...
logo.jpg
Election Committee for Eolus Vind AB appointed
July 17, 2019 09:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, July 17, 2019 The Election committee consists of the following members:Hans-Göran Stennert, Chairman of the Board, Eolus Vind AB.Ingvar Svantesson, appointed by Domneåns...
logo.jpg
Valberedning för Eolus Vind AB utsedd
July 17, 2019 09:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 17 juli 2019 Valberedningen består av följande ledamöter:Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB.Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag.Hans Gydell,...
logo.jpg
Eolus signs agreement with Aquila Capital for the sale of the 400 MW Norwegian wind farm Oyfjellet
July 12, 2019 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, July 12, 2019 Eolus has signed a share purchase agreement with Aquila Capital regarding the sale of wind farm Oyfjellet in Norway. The wind farm has a planned capacity of 400 MW....
logo.jpg
Eolus tecknar avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindpark Øyfjellet omfattande 400 MW
July 12, 2019 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 12 juli 2019 Eolus har tecknat avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindpark Øyfjellet i Norge. Vindparken har en planerad installerad effekt om 400 MW. Den preliminära...
logo.jpg
Eolus Vind AB interim report December 1 2018 – February 28 2019
April 25, 2019 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, April 25, 2019 3 Months December 2018 – February 2019 Net sales 370.2 (139.4) MSEK.EBIT 25.9 (30.0) MSEK. Profit before tax 31.2 (27.8) MSEK. Net profit 38.7 (35.9) MSEK.Earnings...
logo.jpg
Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2018 – 28 februari 2019
April 25, 2019 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 25 april 2019 Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2018 – 28 februari 2019 Nettoomsättningen uppgick till 370,2 (139,4) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 25,9 (30,0) MSEK....
logo.jpg
Annual General Meeting of Eolus Vind AB (publ) on January 26th 2019
January 26, 2019 11:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, January 26th, 2019 The AGM of Eolus Vind AB (publ) adopted the income statement and balance sheet of the parent company and the Group for the financial year 2017/2018. The...
logo.jpg
Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 26 januari 2019
January 26, 2019 11:45 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 26 januari 2019 Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 26 januari 2019 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017/2018. ...