Biocartis Group NV: Openbaarmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten


GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Mechelen, België, 23 december 2015 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag aan dat 36.328 nieuwe aandelen werden uitgegeven volgend op de uitoefening van aandelenopties onder het 2013 Plan voor werknemers, consultants en leden van het management. Overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de "Belgische Wet"), kan het uitstaande aandelenkapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap voortaan als volgt samengevat worden:

 • Totaal uitstaande aandelenkapitaal: EUR 405.441,88;
 • Totaal uitstaande aandelen: 40.544.188 aandelen;
 • Totaal uitstaande stemrechten: 40.544.188 stemrechten;
 • Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven: 5.448.263 aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stemrecht), waarvan:
  * 904.172 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 904.172 uistaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een warrant) die nog uitstaan onder het "2013 Plan" voor werknemers, consultants en leden van het management, waarvan de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  * 262.934 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 262.934 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een warrant) die nog uitstaan onder het "2015 Plan" voor werknemers, consultants, leden van het management en bestuurders, waarvan de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  * 67.000 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 67.000 warranten, "WHC Warrants" genoemd, toegekend aan Whitemarsh Capital LLC, een commerciële partner van Biocartis, waarbij elke warrant kan worden uitgeoefend voor één aandeel;
  * 4.177.829 aandelen kunnen worden uitgegeven overeenkomstig een conversie-optieovereenkomst tussen Koninklijke Philips N.V. ("Philips") en de Vennootschap[1].

Krachtens de Belgische Wet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de aandelen gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.


----- EINDE ----

Biocartis
Renate Degrave (Corporate Communications and Investor Relations)
+32 15 631 729
press@biocartis.com

Consilium Strategic Communications
Amber Bielecka/Jessica Hodgson/Chris Welsh/Laura Thornton
+44 (0) 203 709 5701 (Londen, UK)
biocartis@consilium-comms.com

Over Biocartis
Biocartis (Euronext Brussel: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, sample-to-result real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Idylla(TM) biedt een antwoord op de toenemende vraag naar gepersonaliseerde geneeskunde door een snelle en efficiënte behandelingskeuze en opvolging van de behandeling mogelijk te maken.
Biocartis lanceerde in september 2014 het Idylla(TM) systeem samen met zijn eerste test die BRAF mutaties bij metastatisch melanoom identificeert. Zijn tweede test voor KRAS mutaties voor darmkanker, werd in juni 2015 gelanceerd, gevolgd door zijn eerste infectieziektentest in november 2015, het Idylla(TM) Respiratory (IFV-RSV) Panel, ontwikkeld in samenwerking met Janssen Diagnostics. In december 2015 bracht Biocartis 's werelds eerste volledig geautomatiseerde vloeibare biopsietest uit, samen met zijn tweede weefseltest voor colorectale (darm)kanker. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onbeantwoorde klinische behoeften in oncologie en infectieziekten. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Meer informatie op www.biocartis.com.

 [1] De conversie-optieovereenkomst laat Philips toe om bepaalde royalty en andere aan haar verschuldigde betalingen te converteren ten belope van een maximum van 10% van het op dat ogenblik uitstaande kapitaal van de Vennootschap op een volledig gedilueerde post-money-basis, maar enkel indien de Vennootschap nog geen eenmalige betaling heeft uitgevoerd in de plaats van dergelijke royalty en andere betalingen, en de conversie kan enkel worden uitgeoefend door Philips na de aanvaarding van de uitoefening door de Vennootschap naar haar goeddunken.  Het aantal van 4.177.829 aandelen die nog kunnen worden uitgegeven gaat uit van het feit dat alle uitstaande warranten (wat aanleiding geeft tot de uitgifte van maximum 1.270.434 nieuwe aandelen) werden uitgeoefend, met dien verstande dat het effectieve aantal van uit te geven aandelen afhankelijk is van een aantal factoren.