Saniona AB: Sanionas styrelseledamot Anker Lundemose lämnar styrelsen

SWEDEN


PRESSMEDDELANDE

16 september 2016 

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att en av bolagets styrelseledamöter, Anker Lundemose lämnar styrelseuppdraget, från och med idag, på grund av möjlig intressekonflikt gällande ett av Sanionas forskningsprogram.

Utöver att vara icke-verkställande styrelseledamot i Saniona är Anker Lundemose verkställande direktör och styrelseledamot i MISSION Therapeutics Limited i Cambridge, Storbritannien.

Ett av MISSION Therapeutics huvudprogram ligger inom Parkinson-fältet. Den 22 februari 2016 meddelade Saniona att Michael J. Fox Foundation for Parkinsons Research har tilldelat Saniona ett forskningsanslag för att utveckla småmolekylära modulatorer av nikotinreceptorer och utvärdera möjligheten att använda dessa läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom.

Saniona och MISSION Therapeutics medger att de två bolagen fokuserar på olika mål och att programmen är i relativt tidiga utvecklingsstadier. Icke desto mindre innebär den möjliga intressekonflikten att aktieägarna i MISSION Therapeutics anser Anker Lundemoses engagemang som styrelseledamot i Saniona olämpligt.

"Även om jag har förståelse för MISSION Therapeutics uppfattning , är det tråkigt att lämna Sanionas styrelse. Saniona har en mogen pipeline med betydande potential och jag tror starkt på bolagets framtid. Jag har uppskattat samarbetet med denna mycket professionella styrelse, som jag har varit en del av sedan starten", säger Anker Lundemose, VD vid MISSION Therapeutics.

"Anker är en av grundarna av Saniona och har tjänstgjort som icke-verkställande styrelseledamot sedan bolaget grundades 2011. Anker har bidragit avsevärt till grundandet och utvecklingen av bolaget genom sin breda erfarenhet och djupa kunskaper om bioteknikbranschen", säger Claus Braestrup, ordförande i Saniona.

I enlighet med det beslut som fattades vid årsstämma den 10 maj 2016 kommer en valberedning utses baserat på ägandet i Saniona i slutet av september. Medlemmarna i valberedningen ska offentliggöras senast 6 månader före ordinarie årsstämma 2017. Valberedningen kommer att föreslå kandidater till styrelseledamöter inför årsstämman.

Att Anker Lundemose lämnar styrelsen förväntas inte påverka Saniona planer för notering av företaget på Nasdaq Stockholm huvudlista.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona
Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2016 kl. 08:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH, Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 4400 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.


Pièces jointes

20160916 - PR - Anker Lundermose - SWE.pdf