Uppsala, 2017-09-11 22:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Med anledning av publiceringen av EMAs agenda för CHMP mötet 11 – 14 september meddelar härmed Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) att man begärt clock-stop av processen avseende ansökan om marknadsföringstillstånd för Apealea® i Europa för att beredas ytterligare tid att svara på tidigare utestående frågor från dag 180.

Länk till agendan:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Agenda/2017/09/WC500234636.pdf

    

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.