Stockholm, 2017-10-04 09:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
PledPharma meddelar idag att ett abstrakt med prekliniska data för calmagafodipir har accepterats för presentation vid American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) internationella konferens i Washington DC den 20-24 oktober 2017. 

Abstraktet “Calmangafodipir is a new treatment for late stage liver toxicity after acetaminophen overdose” är ett samarbete mellan dr James Dear och hans forskningsgrupp vid Edinburghs Universitet och PledPharma.  

Presentationen kommer att omfatta prekliniska data som indikerar att calmangafodipir kan användas som en effektiv behandling av patienter som överdoserat paracetamol och sökt vård i ett så sent skede av förgiftningsförloppet att standardbehandlingen N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar tillfredsställande.

Baserat på dessa prekliniska data har en proof of principle-studie, med fokus på säkerhet och tolerabilitet hos patienter med paracetamolförgiftning, startat vid Edinburgh Royal Infirmary och den första patienten inkluderades i juni. Under presentationen beskrivs även utformningen av denna pågående kliniska studie.

"Det faktum att abstraktet har valts ut för presentation vid AASLD understryker vikten av de prekliniska resultaten för calmangafodipir, liksom det växande behovet av ett bättre medicinskt omhändertagande av patienter som överdoserat paracetamol ", säger Nicklas Westerholm, vd, PledPharma.

AASLD - information:

Session ID: Parallel Session 1
Session Title: Drug and Herbal Induced Liver Injury
Sessionsdatum och tid: 22 okt 2017 8:00 - 9:30

Abstraktnummer: 14

 

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör

Tel. 073 354 20 62

nicklas.westerholm@pledpharma.se


Michaela Gertz, Finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

Michaela.gertz@pledpharma.se

 

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se