BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj käynnistää listautumisannin ja aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoilla


LEHDISTÖTIEDOTE 31.1.2018 KLO 08.00

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj käynnistää listautumisannin ja aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoilla

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa Seelannissa tai missään muussa maassa, jossa tämän esityksen julkaiseminen tai levittäminen olisi lain vastaista.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää listautumisannin 5.2.2018 ("Listautumisanti") ja yhtiö aikoo hakea osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland sekä Nasdaq OMX Stockholm AB:n ylläpitämälle Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoille.

BBS-Bioactive Bone Substitutes ("BBS" tai "yhtiö") on suomalainen terveysteknologiayritys, joka on kehittänyt uuden sukupolven innovatiivisen lääkinnällisen tuotteen luuvaurioiden hoitoon.

BBS on perustettu vuonna 2003, ja perustamista edelsi seitsemän vuoden tuotekehitysprojekti Oulun yliopistossa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku ja oma poronluuproteiiniekstraktin tuotantolaitos, jolla on FIMEA:n myöntämä lääketehdaslupa. Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa.

Yhtiön kehittämä luun korvike ARTEBONE® on tarkoitettu käytettäväksi ortopedisissä leikkauksissa luuvaurioiden ja -puutoksien sekä luun paranemisongelmien hoitoon. Yhtiö on käynnistänyt CE-merkinnän hakuprosessin. CE-merkintä on edellytys ARTEBONE®:n kaupallistamiseksi EU-alueella.

Listautumisanti lyhyesti

Yhtiön on päättänyt laskea liikkeelle Listautumisannissa alustavasti enintään 1 400 000 uutta osaketta ("Listautumisannin osake"). Merkintähinta listautumisannissa on 5,50 euroa tarjottavalta osakkeelta ("Merkintähinta"). Mikäli kaikki Listautumisannin Osakkeet merkitään ja merkinnät hyväksytään, Listautumisannin Osakkeet edustavat noin 31,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 23,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Listautumisannin osakkeet merkitään täysimääräisesti. Yhtiön tavoitteena on kerätä Listautumisannilla noin 7,7 miljoonaa euroa ennen listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja olettaen, että kaikki uudet osakkeet merkitään.

Listautumisannin merkintäaika alkaa maanantaina 5.2.2018 klo 9.30 Suomen aikaa ja klo 8.30 Ruotsin aikaa ja päättyy viimeistään 18.2.2018 klo 24.00 Suomen aikaa ja klo 24.00 Ruotsin aikaa.

Finanssivalvonta on hyväksynyt yhtiön Listalleottoesitteen 30.1.2018. Listalleottoesite on saatavilla sähköisenä yhtiön kotisivuilla www.bbs-artebone.fi ja osoitteessa www.nordnet.fi site on saatavilla paperiversiona yhtiön pääkonttorista osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu.

Listautumisannin syyt ja hankittavien varojen käyttö

Yhtiö hakee Listautumisannilla varoja ensisijaisesti ARTEBONE®:n meneillään olevien CE-merkinnän ja FDA-hyväksynnän hakuprosessien loppuun saattamiseen, kaupallisen tuotannon aloittamiseen ja tuotteen kaupallistamiseen. Varoja tarvitaan myös tuotekehityksen jatkamiseen, patenttisalkun kehittämiseen ja ylläpitämiseen, riittävän omarahoituksen varmistamiseen yhtiön strategian mukaisia kasvuinvestointeja varten sekä lisähenkilökunnan palkkaamiseen myyntiin ja markkinointiin. Varojen käyttö selostetaan tarkemmin Listalleottoesitteessä.

Annin keskeiset ehdot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS" tai "Yhtiö") tarjoaa sijoittajien merkittäväksi enintään 1 400 000 Yhtiön uutta osaketta ("Listautumisanti"). Mikäli kaikki Listautumisannin Osakkeet merkitään ja merkinnät hyväksytään, Listautumisannin Osakkeet edustavat noin 31,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 23,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Listautumisannin osakkeet merkitään täysimääräisesti. Osakeanti koostuu Yleisö- ja Instituutioannista Suomessa ja Ruotsissa. Kaikki Listautumisannin osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.

Merkintähinta on 5,50 euroa osakkeelta. Listautumisannin Ruotsissa merkittävät osakkeet maksetaan Ruotsin kruunuissa EUR/SEK-termiinikurssilla esitteessä kerrotun mukaisesti. Vähimmäismerkintä Yleisöannissa on 200 Listautumisannin Osaketta. Yleisöannin maksimimäärän on 20 000 osaketta ja 20 001 osakkeesta alkaen kyseessä on instituutioanti.

Listautumisannin osakkeiden merkintäaika alkaa 5.2.2018 klo 9.30 Suomen aikaa (08.30 Ruotsin aikaa), ja se päättyy 18.2.2018 klo 24.00 Suomen aikaa  ja Ruotsissa 24.00 Ruotsin aikaa, ellei Yhtiö päätä lyhentää tai jatkaa Merkintäaikaa sen kuluessa.

Listautumisannin Osakkeiden merkintäpaikka ("Merkintäpaikka") Yleisöannissa Suomessa on Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, www.nordnet.fi/bone. Verkkopalvelussa on mahdollisuus tehdä merkintöjä Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin. Erikseen sovittaessa Yleisöannin sijoittaja voi tehdä merkinnän myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen asiakaspalvelussa toimipisteessä osoitteessa, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.30 - 16.30.

Merkintäpaikka Instituutioannissa Suomessa on Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, Nordnet Bank Ab Suomen toimipisteessä, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, p. +358 9 6817 8444 ja Yhtiön pääkonttori, jonka osoite on Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu; info@bbs-artebone.fi.

Merkintäpaikka Yleisö- ja Instituutioannissa Ruotsissa on Nordnet Bank AB, www.nordnet.se/bbs. Merkinnät tehdään Nordnet Bank AB:n merkintäjärjestelmässä.

BBS pyrkii keräämään Listautumisannilla 7,7 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki Listautumisannissa tarjottavat osakkeet merkitään, Yhtiö odottaa saavansa 6,8 miljoonaa euroa nettovaroina mahdollisen First North Finland ja First North Sweden listautumisen ja Listautumisannin liittyvien kulujen jälkeen. Vähimmäismäärä, jolla Listautumisanti toteutetaan, on 2 miljoonaa euroa, jolloin saatavat nettovarat ovat Yrityksen johdon arvion mukaan noin 1,7 miljoonaa euroa.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen terveysteknologiayritys, joka on kehittänyt uuden sukupolven innovatiivisen lääkinnällisen tuotteen luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa ja traumatologisessa kirurgiassa. Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS") on perustettu vuonna 2003. Perustamista edelsi seitsemän vuoden tuotekehitysprojekti Oulun yliopistossa. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja henkilöstömäärä 12. Yhtiöllä on lisäksi lääketieteen asiantuntijoista koostuva tieteellinen neuvottelukunta. Yhtiöllä on lääketehdasluvan saanut tuotantolaitos luuproteiiniekstraktille, ja ARTEBONE®-implantin tuotantolinjan ISO 13485 -sertifiointi on käynnissä.

Yhtiön ensimmäinen tuote ARTEBONE® on ruiskussa käyttövalmiina oleva leikkauksessa luun ongelma- tai murtumakohtaan injektoitava tahna. Se on suunniteltu edistämään luun paranemista luonnollisella tavalla hyödyntäen poron luusta erotettuja kasvutekijöitä ja luunmuodostuksen alustana toimivia trikalsiumfosfaatti (TCP) -rakeita. Kaikki prekliiniset kokeet ja kliiniset testit on tehty, ja yhtiö on käynnistänyt CE-merkinnän hakuprosessin. CE-merkintä on edellytys ARTEBONE®:n kaupallistamiseksi EU-alueella.

ARTEBONE®:n etuja on, että se vähentää kallista leikkaussaliaikaa verrattuna potilaan oman luun käyttöön ja nopeuttaa potilaan toipumisaikaa sekä alentaa hoitokustannuksia.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Jalovaara:

"Ortopediset sairaudet ovat maailmanlaajuisesti toiseksi suurin invaliditeetin aiheuttaja ja terveydenhuollon resurssien käyttäjä, ja ne lisääntyvät väestön ikääntymisen myötä. Elintason parantuminen tarkoittaa, että vaikeitakin luuvaurioita halutaan ja pystytään hoitamaan, kunhan siihen on tehokkaita mutta silti turvallisia, kohtuuhintaisia ja helppokäyttöisiä menetelmiä. 

Ihmisen omasta luusta tehdyille luusiirteille on jo pitkään haettu vaihtoehtoja. Luunkorvikkeiden markkina on 2,3-2,7 miljardia dollaria ja kasvaa tasaisesti. Erityisesti nuoret kirurgit suosivat leikkausaikaa lyhentäviä korvikkeita. Synteettiset vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole osoittautuneet aina tarpeeksi tehokkaiksi, ja tehokkaina pidettyihin rekombinanttiteknologisiin yksittäiselle kasvutekijälle perustuviin tuotteisiin on liittynyt korkean hinnan lisäksi komplikaatio-ongelmia.  

Kehittämällämme tuotteella on ihmisen oman luusiirteen kaltaisia ominaisuuksia. Kliininen koe päättyi vuoden 2017 lopussa ja tuotteen toimivuus ja turvallisuus oli hyvä.

Uskon, että ARTEBONE®:lla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä kasvavilla ortobiologisten tuotteiden markkinoilla niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa."

Taloudellinen kehitys ja tunnuslukuja

BBS:llä ei ollut liikevaihtoa vuonna 2017 eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Tilikauden 2017 tulos oli -4,427 miljoonaa euroa (-0,678 miljoonaa euroa vuonna 2016). Tulokseen vaikutti eniten aktivoinneista joulukuussa 2017 kirjattu TEKES-projektin alkuvaiheen kustannuksista tehty 2,95 miljoonan euron arvonalentuminen. Arvonalentuminen perustuu yhtiön johdon ja TEKES:n yhdessä syksyllä 2017 toteamaan tilanteeseen, missä osa projektin aiemmasta tuotekehitystyöstä todettiin yhtiön nykyisen, lopulliseksi muodostuvan tuotteen toimivuuden tai tulo-odotusten kannalta tarpeettomaksi. TEKES hyväksyi alaskirjattuihin projektikuluihin liittyen yhtiön tekemän lainojen akordihakemuksen ehdollisena 13.10.2017.

Yhtiön käyttöpääoma ei riitä vuoden 2018 suunnitelmien mukaisiin tarpeisiin, mikäli yhtiö ei onnistu hankkimaan tuotanto- ja myyntitoimintansa käynnistämiseen oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Tämä käyttöpääomatarve on tarkoitus hankkia ensisijaisesti First North -Listautumisannissa. Yhtiö on tähän asti ollut tuotekehitysvaiheessa, ja operatiivista kassavirtaa voi alkaa muodostua vasta, kun se on saanut päätuotteelleen myynnin mahdollistavan CE-merkinnän. 

1 000 euroa, luvut ovat tilintarkastettuja 31.12.2017 2016 2015
Liiketoiminnan muut tuotot 20 19 21
Poistot -161 -108 -161
Liiketulos (EBIT) -4 346 -600 -550
Rahoituskulut -81 -78 -76
Tilikauden voitto (Tappio) -4 427 -678 -626
Taseen loppusumma 9 681 12 802 12 454
Vieras pääoma yhteensä 8 601 8 206 7 990
Henkilöstön määrä 12 12 12

Tarkemmat taloustiedot sisältäen tuloslaskelman ja taseen sekä tunnusluvut ja niiden laskentakaavat ovat saatavilla listalleottoesitteessä.

Tärkeitä päivämääriä (ajat ovat Suomen aikoja)

  • Julkistamistilaisuus 31.01.2018 klo 11.00
  • Listalleottoesite saatavilla (arvio) 31.01.2018
  • Listautumisannin merkintäaika alkaa 05.02.2018 klo 9.30
  • Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan (arvio) 16.02.2018 klo 16.30
  • Merkintäaika päättyy (arvio) 18.02.2018 klo 24.00
  • Annin lopullisen tuloksen julkistaminen viimeistään (arvio) 20.02.2018
  • Listautumisannin Osakkeet kirjataan kaupparekisteriin ja arvo-osuustileille (arvio)  26.02.2018
  • Kaupankäynti osakkeilla alkaa First North Finlandissa ja First North Swedenissä (arvio) 28.02.2018

Listautumisannin järjestäjä ja merkintäpaikat

Listautumisanninjärjestäjänä toimii BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj. Listautumisannin Osakkeiden merkintäpaikka Yleisöannissa Suomessa on Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, Merkintäpaikka Instituutioannissa Suomessa on Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, Nordnet Bank Ab Suomen toimipisteessä, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, p. +358 9 6817 8444 ja Yhtiön pääkonttorissa.

Merkintäpaikka Yleisö- ja Instituutioannissa Ruotsissa on Nordnet Bank AB. Merkinnät tehdään Nordnet Bank AB:n merkintäjärjestelmässä.

Aalto Capital Partners Oy toimii yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana Suomessa ja Stockholm Certified Advisers AB toimii yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana Ruotsissa. Lisätietoja Listautumisannista ja Merkinnän tekemisestä julkaistaan BBS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.bbs-artebone.fi/

Tiedotustilaisuus

BBS-Bioactive Bone Substitutes pitää tiedotustilaisuuden tänään 31.1.2018 kello 11.00 Helsingin Pörssin tiloissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätietoja antavat

Pekka Jalovaara, toimitusjohtaja,
puh. 050 5529275, s-posti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi 

Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja,
puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

Jarmo Halonen, hallituksen puheenjohtaja,
puh. 0400 732358, jarmo.halonen@elecster.fi

Huomio

Tämä esitys ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä, Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta, ei missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.