BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq First North Finland ja Nasdaq First North Sweden - markkinapaikoilla


BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Yhtiötiedote 16.2.2018 klo 12:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA TÄMÄN ESITYKSEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAIN VASTAISTA. 

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS", "Yhtiö") on jättänyt tänään sekä Nasdaq Helsinki Oy:lle että Nasdaq OMX Stockholm AB:lle hakemukset Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First North Finland ja First North Sweden-markkinapaikoille. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First North Finland - markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella "BONEH" ja First North Sweden - markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella "BONES" arviolta 28.2.2018.

Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana Suomessa toimii Aalto Capital Partners Oy ja Ruotsissa Stockholm Certified Advisers AB.

Lisätietoja antaa:

Lisätietoja antavat

Pekka Jalovaara, toimitusjohtaja, 
puh. 050 5529275, s-posti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi 

Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja, 
puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

Hanna Tölli, tuotantojohtaja, 
puh. 040 0953131, s-posti: hanna.tolli@bbs-artebone.fi

 Hyväksytty neuvonantaja:

First North Finland: Aalto Capital Partners Oy, p. +358 40 5477 007

First North Sweden: Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS") on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö, jonka taustalla on jo perustamista ennen 7 vuotta lääketieteellistä tutkimusta Oulun yliopistossa. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutunee työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE®  on valmis ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. BBS on oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy 
Nasdaq Stockholm AB
Keskeiset tiedotusvälineet

Huomio
Tämä esitys ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä, Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta, ei missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalveluja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.