BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n listautumisanti päättynyt ja listautumista First North Finland ja First North Sweden-markkinapaikoille on haettu - Kaupankäynti alkaa arviolta 28.02.2018


BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ YHTIÖTIEDOTE 20.02.2018 KLO 17:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA TÄMÄN ESITYKSEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAIN VASTAISTA.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n ("BBS" tai "Yhtiö") Listautumisanti (määritelty jäljempänä) on päättynyt ja Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt Listautumisannin merkinnät.

Pekka Jalovaara, BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n toimitusjohtaja kommentoi:

"Toivotamme uudet yli 1100 osakkeenomistajaa tervetulleiksi yhtiöön! Yhtiö keskittyy nyt tuotteen myyntilupaprosessin loppuun saattamiseen ja myynnin aloittamiseen. Annin aloituspäivälle sattunut pörssinotkahdus vaikutti kokonaistulokseen mutta olosuhteet huomioonottaen pidämme sitä kuitenkin hyvänä."

Listautumisannissa BBS laskee osakeannilla liikkeeseen yhteensä 636 519 Yhtiön uutta osaketta. Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet edustavat noin 14,30  prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Listautumisannin osakkeiden merkintähinta oli 5,50 euroa osakkeelta. Yhtiön arvo on noin 28 miljoonaa euroa Listautumisannin jälkeen.

Kaikki merkitsijät saivat merkitsemänsä osakkeet. Listautumisannin osakkeista allokoitui Suomeen 455 958 osaketta ja Ruotsiin 84 815 osaketta.

Listautumisannin ennakkomerkinnässä merkittiin 81 835 osaketta 450 092,5 eurolla. Ennakkomerkitsijöinä EAKR-aloitusrahasto Oy, Finha Capital Oy ja Innovestor Kasvurahasto I Ky. Yhtiö päätti maksaa merkintäsitoumuspalkkioina 13911 osaketta. Vanhat osakkeenomistajat eivät myyneet osakkeitaan.

BBS saa Listautumisannista noin 3,5 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 5 090 520 osaketta Listautumisannin jälkeen. Osakkeenomistajien kokonaismäärä on Listautumisannin jälkeen yli 1150 osakkeenomistajaa.

Listautumisannissa jaettujen Osakkeiden kirjaaminen hyväksytyn merkintöjen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille aloitetaan arviolta 26.02.2018 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First North Finland - markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella "BONEH" ja First North Sweden - markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella "BONES" arviolta 28.2.2018.  ISIN-tunnus FI4000260583.

Nordnet Bank AB toimii Listautumisannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana Suomessa toimii Aalto Capital Partners Oy ja Ruotsissa Stockholm Certified Advisers AB.

Lisätietoja antavat

Pekka Jalovaara, toimitusjohtaja,
puh. 050 5529275, s-posti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi 

Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja,
puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

Hanna Tölli, tuotantojohtaja,
puh. 040 0953131, s-posti: hanna.tolli@bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS") on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö, jonka taustalla on jo perustamista ennen 7 vuotta tuotekehitystä Oulun yliopistossa. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE®  on valmis ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. BBS on oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Nasdaq Stockholm AB
Keskeiset tiedotusvälineet

Huomio

Tämä esitys ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä, Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta, ei missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalveluja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.