Årsrapport 2018 for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

København Ø, DENMARK


Copenhagen, March 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --  

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018.

Årsrapporten med beretninger, regnskaber og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.invest.almbrand.dk.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 10. april 2019.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens administrator, BI Management A/S, att.: Henrik Granlund på tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest


Søren Jenstrup                   Per Hillebrandt Jensen
Bestyrelsesformand            Næstformand

 

Vedhæftet fil


Pièces jointes
Årsrapport Alm. Brand 2018