Meddelelse on førtidig ophævelse

Lohja, FINLAND


Selskabsmeddelelse

 

 

 

 
 Group Communications
Holmens Kanal 2–12
1092 København K
Tlf.: 45 14 56 95

 

 

7. oktober 2019


Meddelelse on førtidig ophævelse

Der henvises til Basisprospektet for Danske Bank A/S’ Warrant- og Certifikatprogram af 18. juni 2018 med tillæg af 24. juli 2018, 3. oktober 2018, 9. oktober 2018, 19. oktober 2018, 9. november 2018, 12. december 2018, 18. januar 2019 og 26. februar 2019 (“Basisprospektet”). Termer, der anvendes heri, anses for at have samme betydning, som defineret i de i Basisprospekterne af 5. juli 2013, 2. juli 2014, 22. juni 2015, 20. juni 2016 og 19. juni 2017 indeholdte vilkår og betingelser (“Vilkår”), som indgår ved henvisning i Basisprospektet. (Dokumentation findes her: https://danskebank.dk/privat/produkter/investering/alternative-investeringer/certifikater)

Hermed gives Annulleringsbesked i henhold til Vilkårenes Betingelse nr. 5 (Exercise, Early Termination and Settlement) vedrørende de individuelle Værdipapirserier, som fremgår i nedenstående tabel (“In-Scope Værdipapirer”). Enhver position, der måtte være i ethvert af nedenstående værdipapirer ved lukketid på Sidste Referencedato vil blive indfriet til pålydende værdi.

TABEL

Certifikatets navnISINReferencenavnISIN
BULL COLO X2 DBDK0060641405COLOBDK0060448595
BEAR COLO X2 DBDK0060641595COLOBDK0060448595
BULL CHRH X2 DBDK0060641678CHRDK0060227585
BEAR CHRH X2 DBDK0060641751CHRDK0060227585
BULL ISS X2 DBDK0060641835ISSDK0060542181
BEAR ISS X2 DBDK0060641918ISSDK0060542181
BULL CARL X2 DBDK0060603587CARLBDK0010181759
BEAR CARL X2 DBDK0060603660CARLBDK0010181759
BULL DSV X2 DBDK0060603744DSVDK0060079531
BEAR DSV X2 DBDK0060603827DSVDK0060079531
BULL FLS X2 DBDK0060603900FLSDK0010234467
BEAR FLS X2 DBDK0060604049FLSDK0010234467
BULL NOVO X2 DBDK0060604122NOVOBDK0060534915
BEAR NOVO X2 DBDK0060604205NOVOBDK0060534915
BULL NZYM X2 DBDK0060604395NZYMBDK0060336014
BEAR NZYM X2 DBDK0060604478NZYMBDK0060336014
BULL PAND X2 DBDK0060604551PNDORADK0060252690
BEAR PAND X2 DBDK0060604635PNDORADK0060252690
BULL VWS X2 DBDK0060604718VWSDK0010268606
BEAR VWS X2 DBDK0060604981VWSDK0010268606
BULL GEN X2 DBDK0060750370GENDK0010272202
BEAR GEN X2 DBDK0060750453GENDK0010272202

Følgende Sidste Referencedato, Registreringsdato, Planlagte Udløbsdato og Planlagte Kontantafregningsdato gælder for alle In-Scope Værdipapirer.

Sidste Referencedato5. november 2019
Registreringsdato (Record date)7. november 2019
Planlagt Udløbsdato5. november 2019
Planlagt Kontantafregningsdato15. november 2019


Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Equity Trading, Markus Drott, tlf. +45 45 14 39 19