Telenor og NENT slår sammen Canal Digital og Viasat Consumer

Fornebu, NORWAY


(Fornebu / Stockholm, 22. oktober 2019) Telenor og Nordic Entertainment Group (NENT) kunngjør i dag opprettelsen av et nytt selskap som kombinerer Canal Digital og Viasat Consumer (satellitt- og bredbånds-TV­).  Dette vil skape en fremoverlent nordisk TV-distribusjonsvirksomhet og hente synergier i et modent direct-to-home segment (DTH). Telenor og NENT vil hver eie 50 prosent av det nye selskapet.

Nøkkeltall

  • Transaksjonen resulterer i et selskap med en total omsetning på ca 7 milliarder NOK og i overkant av 1,25 millioner kunder (Q2 2019).

  • Transaksjonen er forventet å gi årlige synergier på inntil 600 millioner NOK med helårseffekt fra 2022.

  • Det er forventet inntil 830 millioner NOK i integrasjonskostnader.

Selskapet vil ha hovedkontorer i både Oslo og Stockholm, og vil også ha en betydelig tilstedeværelse i København. Selskapet vil operere på armlengdes avstand i forhold til eierne. Det nordiske kundetilbudet vil fokusere på satellittdistribuert betal-TV (DTH) og strømmetjenester, samt IPTV på åpne fibernett, og vil fortsette å utvikle markedsledende TV-distribusjonstjenester.

- Fellessatsingen vil kombinere de respektive styrkene til Canal Digital og Viasat Consumer, og utnytte synergier til fordel for våre kunder og aksjonærer. Det er et solid forretningsgrunnlag for å kombinere DTH-driften til Canal Digital og Viasat Consumer, med store synergier som vil hentes innenfor transponderkapasitet, IT og driftskostnader. Joint venture-virksomheten vil bruke Telenor Satellite sine tjenester 1° vest for DTH-overføring, som representerer et solid fundament for Telenor Satellites kringkastingsvirksomhet, sier Jørgen C. Arentz Rostrup, finansdirektør i Telenor ASA.

- Vi er glade for å kunngjøre denne joint venture-virksomheten med Telenor. Å slå sammen Viasat Consumer og Canal Digital er en perfekt kombinasjon. Vi skaper en storskala TV-operatør som vil skape verdi for kunder og eiere, og som kan konkurrere med store og internasjonale konkurrenter. Vi har et felles eierskap gjennom en 50/50 joint venture-struktur og en felles visjon for merkevarer, produkter og hvordan vi kan gi enda bedre kundeopplevelser. Denne avtalen vil skape verdi for aksjeeierne og passer også til vår strategi om å fokusere på de betydelige muligheter vi ser i strømmesektoren. Det nye joint venture-selskapet vil være en av de største kundene for både de lineære Viasat-kanalene og Viaplay-strømmetjenesten, sier Anders Jensen, konsernsjef i NENT Group.

Styret for selskapet vil ha en lik representasjon fra Telenor og NENT Group, med roterende styreleder. Administrerende direktør i selskapet vil bli Bjørn Ivar Moen (nåværende CEO i Canal Digital og Telenor Broadcast) og finansdirektør vil bli Jonas Gustafsson (nåværende CEO i Viasat Consumer).  Andre viktige lederstillinger vil bli kunngjort før gjennomføringen av transaksjonen. Telenor og NENT anerkjenner betydningen av at deres ansatte er avgjørende for å lykkes med det nye selskapet, og at avtalen er underlagt ordinære konsultasjoner med fagforeningene.

Etableringen av selskapet er det siste i en rekke tiltak Telenor gjør for å gjennomgå sin forretningsstruktur og kjernesystemer, med den hensikt å finne og utnytte strategiske muligheter for å modernisere og optimalisere kundetilbudet for neste generasjons nettverk.

Transaksjonen er underlagt godkjenning av myndighetene og forventes gjennomført i løpet av første halvår av 2020.

For høyoppløselig bilde av Jørgen C. Arentz Rostrup, finansdirektør i Telenor ASA, klikk her.

Kontakt

Presse:
Tormod Sandstø, Informasjonssjef, Telenor ASA: + 47 90 94 32 15
Scott Engebrigtsen, Kommunikasjonsdirektør, Canal Digital: +47 90 04 34 84

Telenor Investor Relations:
Øystein Myrvold, leder for Investor Relations, Telenor ASA: +47 99 23 04 60