Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Imatra, FINLANDPÖRSSITIEDOTE 9.3.2020 klo 14.00                             


Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.3.2020 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Jorma Länsitalo, Mikko Mursula ja Erkko Ryynänen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2019 osinkona 6,00 euroa osakkeelta, yhteensä 30,0 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 23.4.2020 ja täsmäytyspäivä on 17.4.2020.

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 9.3.2020 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Mursulan, jäseniksi Mikko Koivusalon sekä Erkko Ryynäsen ja varajäseneksi Jorma Länsitalon. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Erkko Ryynäsen.


Lisätiedot:

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 040 869 7613
Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.


Coordonnées