Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest den 24. juni 2020

København Ø, DENMARK


København Ø, June 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Årsrapport og udbytte
Årsrapporten for 2019 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar. Endvidere godkendtes forslag om udbetaling af nedenstående udbytter udtrykt i kr. pr. andel:

Afdeling2019
Korte Obligationer ETIK1,70
Lange Obligationer ETIK4,30
Nordiske Aktier ETIK4,10
Europæiske Aktier ETIK0,00
Globale Aktier ETIK5,20
Mix ETIK6,00
Mix Offensiv ETIK8,20
Mix Defensiv ETIK2,10
Virksomhedsobligationer ETIK2,20
Europæisk Højrente ETIK1,90


Valg til bestyrelsen
Per Hillebrandt Jensen og Carsten Krogholt Hansen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
 
Valg af revisorer
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg blev enstemmigt genvalgt som revisor.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø