Source : Jyske Realkredit A/S

Jyske Realkredit A/S, ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Jyske Realkredit A/S, ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

29. juni 2020

Indberetning nr. 68 / 2020

Indberetning og offentliggørelse af transaktioner foretaget af personer, der udfører ledelsesansvar og personer, der er tæt forbundet med dem i overensstemmelse med EU-Kommissionens forordning om markedsmisbrug. Yderligere detaljer henvises til de vedhæftede filer.

Med venlig hilsen

Jyske Realkredit

Vedhæftet fil