Mestergruppen AS velger Blue Ridge Supply Chain Planning for å styrke lønnsomheten og maksimere fortjenestemarginene

Ledende norsk distributør av byggevarer velger løsninger fra Blue Ridge for å styrke lønnsomheten, maksimere marginene og øke åpenheten.

Atlanta, Georgia, UNITED STATES


OSLO, Norge, Dec. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge– en ledende leverandør av planleggings- og prisløsninger for forsyningskjeden– kunngjorde i dag at Mestergruppen AS har valgt løsninger fra Blue Ridge for å opprettholde og styrke lønnsomheten, maksimere marginene og minimere kostnader og kapital og samtidig forbedre forutsigbarheten.

Mestergruppen AS ble grunnlagt i 1970 som Mesterhus, og har utviklet seg til å dekke lokale behov ved å etablere byggevarehus, både eid av kjeden og gjennom uavhengige forhandlere. Mestergruppen AS har de siste 40 årene vokst til bli nordens ledende forhandler og distributør av byggevarer. I 2020 ble Mestergruppen en del av Blue Ridge sin kundebase sammen med selskaper som Astrup, Grilstad, Isola og Hesselberg.

"Blue Ridge gir oss én integrert løsning for å håndtere mange av våre planleggingsbehov knyttet til vår forsyningskjede, lageroptimering og lønnsomhetsbehov. Under vår seleksjonsprosess var Supply Chain Planning fra Blue Ridge den foretrukne og mest funksjonsrike løsningen og som best understøtter våre planer og mål," sier Arne Dyngeland, COO i Mestergruppen AS.

Blue Ridges Supply Chain Planning-løsninger skaper svært effektive innkjøp og intelligent forsyning for hele forsyningskjeden på tvers av alle lokasjoner og kanaler, både nedstrøms til kunder og oppstrøms mot leverandører.

"Planleggingsløsningene fra Blue Ridge adresserer de unike behovene - uforutsigbar etterspørsel fra regional unikhet, sesongvariasjoner, markedssvingninger,etc. - som legger press på forhandlere som Mestergruppen," sier Sverre Rosmo, daglig leder hos Blue Ridge-partneren Inventory Investment AS. "Vår oppgave er å gi våre kunder en forutsigbar fremtid å planlegge mot."

Blue Ridge sine planleggingsløsninger styrer NOK 29 mrd i salg i Europa på tvers av bransjer, inkludert detaljhandel, mat, vin & sprit samt handelsvarer ellers. I 2020 aksepterer kundene uendret 99 prosent av planleggingsanbefalingene fra Blue Ridge SCP-løsningene, slik at de kan opprettholde en samlet 95 prosent fyllingsgrad. Denne nøyaktigheten setter Blue Ridge-kundene i stand til løpende å levere 98 prosent servicegrad til sine kunder samtidig som lagernivåene reduseres. Totalt ble 59 millioner ordrelinjer plassert gjennom Blue Ridge-løsningene.

Om Blue Ridge
Blue Ridge Supply Chain Planning og Price Optimization-løsninger gir distributører og detaljister mulighet til å utnytte uoppdaget margin gjennom utnyttelse av lageroptimering, automatisering og synkronisering gjennom hele bedriften.

I en verden der det eneste sikre er forandring, gir Blue Ridge mer sikkerhet, mer fart og mer forutsigbarhet, slik at selskapene kan se årsaken bak beslutningen og reagere raskere på det uventede. Det er derfor store produsenter, grossister/distributører og detaljister stoler på Blue Ridge for en mer forutsigbar fremtid. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www. blueridgeglobal.com.

Mediekontakt:

Sverre Rosmo
Daglig leder
Inventory Investment AS
sverre.rosmo@inven.no
www.inven.no
908 26 852