Nokian vastuullisuusraportti 2020 korostaa sitoutumista 1,5 °C asteen ilmastotavoitteeseen sekä 6,6 miljardin liittymän rajapyykin saavuttamista

Espoo, FINLAND


Tiedote

Nokian vastuullisuusraportti 2020 korostaa sitoutumista 1,5 °C asteen ilmastotavoitteeseen sekä 6,6 miljardin liittymän rajapyykin saavuttamista

  • People and Planet 2020 -vastuullisuusraportti kokoaa yhteen Nokian vuoden aikana tekemät toimenpiteet yritysvastuun eri osa-alueilla.
  • Nokia sitoutuu puolittamaan päästönsä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 lähtötasosta.
  • Nokian asiakkailleen toimittamat verkot tukevat jo noin 6,6 miljardia liittymää maailmanlaajuisesti.
  • Nokian Coronavirus Global Donation Fund -rahaston kautta tuettiin yhteisöjä 48 maassa.

7.4.2021

Espoo – Nokia on julkaissut vuosittaisen People and Planet -vastuullisuusraporttinsa. Yhtiö kertoo, että sen asiakkailleen toimittamat verkot ovat ylittäneet 6,5 miljardin liittymän tavoitteen kaksi vuotta etuajassa.

Vastuullisuusraportti kokoaa yhteen Nokian vuoden aikana tekemät toimenpiteet, saavutukset sekä vaatimukset vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Raportti on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeiston mukaisesti ja se on yhdenmukainen myös muiden vastuullisuusraportoinnin periaatteiden, kuten SASB:n (Sustainability Accounting Standards Board) ja YK:n Global Compact -aloitteen, kanssa. Määritellyt kestävän kehityksen mittarit ovat Nokian riippumattoman tilintarkastusyhtiön Deloitte Oy:n varmentamia.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi: "Vastuullisuus ei ole meille liiketoiminnasta irrallinen osa, vaan ennen kaikkea mahdollisuus, joka ohjaa valintojamme. Teknologia on avainasemassa moniin maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamisessa. Viimeistään vuosi 2020 osoitti verkkojen ja teknologian merkityksen yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnille. Vastuullisuustyömme keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen ja eriarvoistumisen torjuntaan sekä ihmisten elämänlaadun parantamiseen teknologian avulla."

Vuoden 2020 lopussa Nokian asiakkailleen toimittamat verkot tukivat jo noin 6,6 miljardia liittymää maailmanlaajuisesti. Tämä on yli 200 miljoonaa enemmän kuin vuoden alussa ja ylittää Nokian aiemmin vuodelle 2022 asettaman 6,5 miljardin liittymän tavoitteen.

Maaliskuussa 2021 Nokia ilmoitti sitoutuvansa puolittamaan sekä oman toimintansa että tarjoamiensa tuotteiden ja ratkaisujen tuottamat kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä. Uudet tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet tähtäävät Nokian osalta ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 °C asteeseen. Tavoitteet kattavat Nokian omat toiminnot (Scope 1 ja 2) ja lähes 100 % Nokian nykyisestä tuotevalikoimasta (Scope 3). Tavoitteet kattavat myös alihankintaketjun päästöjä logistiikan ja kokoonpanotehtaiden osalta. Nämä välilliset (Scope 3) päästöt muodostavat suurimman osuuden kaikista Nokian päästöistä. Yhtiö on toimittanut Zero Emission -tuotteita yli 150 asiakkaalle ympäri maailmaa ja sen modernisoimat tukiasemat käyttivät keskimäärin 54 % vähemmän energiaa vuonna 2020 (46 % vuonna 2019) verrattuna niihin, joita ei modernisoitu.

Koronapandemian asettamista rajoituksista johtuen Nokia toteutti toimittajavaatimuksiin liittyviä auditointeja ja arviointeja verkkotyökaluja hyödyntäen. Yhtiö toteutti yli 340 EcoVadis -pisteytykseen perustuvaa arviointia, jotka kattavat muun muassa työvoimaan, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä (241 vuonna 2019). Lisäksi Nokia toteutti 51 paikan päällä tehtyä auditointia (91 vuonna 2019), joista 27 oli toimittajavaatimuksia koskevia auditointeja ja 24 kattavia, paikan päällä tehtyjä vastuullisuusauditointeja.

Nokia käynnisti myös Life in 2030 -kampanjan, joka korostaa yhtiön sitoutumista kestävään kehitykseen ja yhteistyöhön. Kampanjan tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden yhteiskunta, jossa 5G on keskeisessä roolissa, toimii tasa-arvon, luottamuksen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, asettaen ihmiset etusijalle.

Lisätietoja:

Raportti: People and Planet 2020
Lehdistötiedote: Nokia sitoutuu puolittamaan päästönsä vuoteen 2030 mennessä

Nokia
Luomme teknologiaa, jonka avulla maailma voi toimia yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com