Registrering av det minskade antalet aktier i Nexstim Abp (sista momentet)

Helsinki, FINLAND


Företagsmeddelande, Helsingfors, 24.5.2021 kl. 11.00 (EEST)

Registrering av det minskade antalet aktier i Nexstim Abp (sista momentet)

Bolagsstämman av Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”) fattade 11 Maj 2021 beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att ge ut nya aktier, och genom att lösa in bolagets egna aktier så att hundra (100) nuvarande aktier i bolaget ska motsvara en (1) aktie efter att arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts.

I enlighet med styrelsens beslut av 21 Maj 2021 gällande vederlagsfri emission/överföring av aktier i bolaget och annullering av resten av bolagets aktier (på det sätt som framgår av pressmeddelandet av 21 Maj 2021), har annulleringen av 2 773 aktier och det slutliga antalet 6 640 616 aktier i bolaget, efter att samtliga arrangemang för minskning av antalet aktier har slutförts, nu registrerats i det finska Handelsregistret.

Helsingfors 24 Maj 2021

NEXSTIM ABP

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: 
                                          
Leena Niemistö, styrelseordförande 
+358 9 2727 170 
leena.niemisto@nexstim.com 

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)  
+46 8 463 83 00  
certifiedadviser@penser.se 

Om Nexstim Abp 

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD).

Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD. 

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta. 

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. 

Mer information finns på www.nexstim.com

BilagaPièces jointes

5 Company announcement_Completion of split 24052021_SWE FINAL