Synchronoss Technologies, Inc. Mengumumkan Harga Penawaran Awam $125 Juta bagi Nota Kanan

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES


BRIDGEWATER, N.J., June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (“Syarikat” atau “Synchronoss”), peneraju global dan pembawa pembaharuan dalam produk dan platform awan, pemesejan dan digital, hari ini mengumumkan harga bagi penawaran awam taja jamin sebanyak $125 juta bagi jumlah pokok agregat bagi 8.375% nota kanan yang dibayar pada 2026, termasuk pelaksanaan secara penuh oleh penaja jamin bagi pilihan penaja jamin untuk membeli amaun pokok agregat nota kanan sebanyak $5 juta tambahan. Penawaran tersebut dijangka akan ditutup pada atau kira-kira 30 Jun 2021, tertakluk pada kepuasan terhadap syarat akhir biasa.

Synchronoss dan nota kanan menerima rating BB- daripada Egan-Jones Rating Company, sebuah agensi rating bebas dan tidak bersekutu. Syarikat telah memohon untuk menyenaraikan nota kanan pada Nasdaq Global Select Market di bawah simbol “SNCRL” dan menjangkakan nota akan mula didagangkan dalam tempoh 30 hari perniagaan selepas tarikh penutupan penawaran, jika diluluskan.

Semua nota kanan dalam penawaran dijual oleh Synchronoss. Synchronoss menjangkakan akan menggunakan semua hasil bersih daripada penawaran, dan daripada penawaran saham biasa dan jualan Saham Pilihan Siri B (setiap satu seperti yang diterangkan di bawah) untuk menebus sepenuhnya semua syer tertunggak Saham Penyertaan Pilihan Kekal Boleh Ditukar Siri A Synchronoss dan membayar balik jumlah tertunggak bawah kemudahan kredit pusingan Synchronoss.

B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) bertindak sebagai pengurus penaja jaminan tunggal untuk penawaran tersebut. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. dan EF Hutton, bahagian Benchmark Investments, LLC bertindak sebagai pengurus utama untuk penawaran tersebut.

Bersama-sama dengan penawaran itu, Syarikat menawarkan, dengan cara tambahan prospektus berasingan, $100 juta syer saham biasanya. Selain itu, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), sekutu BRS, telah memasuki perjanjian yang menurutnya BRPI telah bersetuju untuk membeli $75.0 juta Saham Pilihan Siri B Syarikat dalam urus niaga persendirian untuk dilengkapkan secara serentak dengan penutupan penawaran.

Nota kanan yang diterangkan di atas ditawarkan oleh Synchronoss menurut pernyataan pendaftaran rak pada Borang S-3 yang sebelum ini difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan diisytiharkan sebagai berkuat kuasa oleh SEC pada 28 Ogos, 2020. Tambahan prospektus permulaan yang berkaitan dengan dan menerangkan terma tawaran difailkan dengan SEC dan tersedia pada laman web SEC di www.sec.gov. Terma akhir tawaran yang dicadangkan akan didedahkan dalam tambahan prospektus akhir yang akan difailkan dengan SEC. Salinan tambahan prospektus akhir (apabila tersedia) dan prospektus iringan yang berkaitan dengan sekuriti ini juga boleh diperoleh dengan menghantar permintaan kepada: B. Riley Securities, Inc., di 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 atau dengan menghubungi (703) 312‐9580 atau dengan menghantar e-mel kepada prospectuses@brileyfin.com.

Siaran akhbar ini tidak termasuk tawaran untuk menjual atau pengumpanan tawaran untuk membeli sebarang sekuriti ini, tiada jualan sekuriti juga akan dilakukan di mana-mana negeri atau bidang kuasa, kerana tawaran, umpanan atau jualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti di mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Perihal Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) membina perisian yang memperkasakan syarikat di seluruh dunia untuk berhubung dengan pelanggan mereka dalam cara yang dipercayai dan bermakna. Koleksi produk syarikat ini membantu untuk memperkemas rangkaian, meringkaskan penyertaan dan melibatkan pelanggan untuk melancarkan aliran hasil baharu, mengurangkan kos dan meningkatkan kelajuan ke pasaran.

Pernyataan Pelabuhan Selamat

Siaran ini mengandungi pernyataan prospektif dalam maksud seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934 sebagaimana dipinda, termasuk tetapi tidak terhad kepada pernyataan berkenaan penutupan penawaran awam dan jangkaan penggunaan hasil daripadanya. Pernyataan prospektif ini tertakluk pada beberapa risiko, termasuk kepuasan keadaan penutupan lazim yang berkaitan dengan penawaran awam dan faktor risiko yang ditetapkan dari masa ke masa dalam pemfailan SEC Synchronoss, termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko yang diperihalkan dalam bahagian “Faktor Risiko” dan bahagian “Perbincangan dan Analisis Keadaan Kewangan dan Hasil Operasi oleh Pengurusan” (sebagaimana berkenaan) Laporan Tahunan Synchronoss pada Borang 10-K bagi tahun yang berakhir pada 31 Disember, 2020 dan Laporan Suku Tahunan pada Borang 10-Q bagi tempoh yang berakhir pada 31 Mac, 2021, yang difailkan dengan SEC dan tersedia pada laman web SEC di www.sec.gov. Selain risiko yang diterangkan di atas dan dalam pemfailan lain Synchronoss dengan SEC, faktor lain yang tidak diketahui atau tidak boleh diramal juga boleh mempengaruhi hasil Synchronoss. Tiada pernyataan prospektif boleh dijamin dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara material berbanding pernyataan sedemikian. Maklumat dalam siaran ini disediakan hanya setakat tarikh siaran ini dan Synchronoss tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini sebarang pernyataan prospektif yang terkandung dalam siaran ini bagi maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya kecuali seperti yang diperlukan oleh undang-undang.

Media

Diane Rose
CCgroup
diane@ccgrouppr.com

Pelabur

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com