Saniona utser Robert Hoffman till ny styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet

Glostrup, DENMARK


PRESSMEDDELANDE

16 september 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag att styrelsen kompletteras med Robert E. Hoffman enligt beslut av den extra bolagsstämma som avhölls den 16 september 2021. Hoffman är en erfaren finansdirektör och styrelseledamot, med nära 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomiförvaltning, kapitalanskaffning, strategisk planering, företagsledning, investerarrelationer och ledarskap.

”Roberts gedigna erfarenhet av att leda och agera rådgivare till amerikanska börsnoterade bolag i företagsfinansiella frågor, investerarrelationer och andra relaterade verksamheter kommer att vara värdefull för vår fortsatta utveckling av styrelsen och utvärderingen av en framtida notering i USA”, säger J. Donald deBethizy, styrelseordförande i Saniona. 

”Jag ser Saniona som ett bolag med en avsevärd outnyttjad potential. Det finns en enorm kapacitet i pipelinen och kompetensen och jag ser fram emot att bistå och ge råd till teamet för att säkerställa att Sanionas potential uppskattas och värdesätts”, förklarar Hoffman.

Hoffman sitter för närvarande i styrelserna för tre noterade bolag, med börsvärden mellan 30 miljoner och 300 miljoner USD (ASLAN Pharmaceuticals – Nasdaq: ASLN, Kintara Therapeutics – Nasdaq: KTRA, och Antibe Therapeutics – TSX: ATE), där han är ordförande för en av styrelserna och finansiell expert i de övriga. Hoffman har även styrelseuppdrag i the Association of Bioscience Financial Officers och FibroBiologics, Inc., ett privat bioteknikbolag. I sin senaste operativa roll var Hoffman Chief Financial Officer (CFO) på San Diego-baserade Heron Pharmaceuticals, en Nasdaq-noterad läkemedelsutvecklare i kommersiell fas med en pipeline av läkemedel för akut smärtbehandling. Under Hoffmans tid på Heron tog bolaget in över 650 miljoner USD och lanserade sin andra kommersiella läkemedelsprodukt. Hoffmans karriär inom biotekniksektorn tog sin början 1997 på Arena Pharmaceuticals, där han var en av medgrundarna i företagsledningen och sedermera verkade som CFO i tio år. Under tiden på Arena var han involverad i bolagets börsnotering och finansiering, där mer än 1,5 miljarder USD anskaffades. Hoffman verkade som finansiell chef under två förvärv som Arena genomförde, däribland av en tillverkningsanläggning i Schweiz. När transaktionen slutförts övertog han rollen som verkställande direktör för anläggningen. Hoffman var dessutom rådgivare till Financial Accounting Standards Board (FASB) under en tioårsperiod (2010 till 2020) och bistod då de organisationer som i USA fastställer standard för redovisning med råd om uppkomna frågor och finansiell vägledning. Hoffman var en av grundarna till Day For Change, en ideell organisation i San Diego som hjälper utsatta barn samt de barn som utsatts för övergrepp, och har suttit i styrelsen i över 20 år. Hoffman tog sin kandidatexamen i företagsekonomi vid St. Bonaventure University och är auktoriserad revisor (ej verksam) i delstaten Kalifornien.

Hoffman betraktas som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Hoffman äger inga aktier i Saniona.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2021 kl. 17.50 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar där tillgängliga behandlingsalternativ saknas. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, undergår just nu kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av kraftig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 jonkanalsmodulatorer varav över 20 000 är Sanionas proprietära föreningar. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 med möjliga tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar genomgår klinisk prövning i Fas 1, och SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamnsområdet i Danmark och huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

BilagaPièces jointes

BOD press release 09.16.21 SWE