LIDDS utser Matthew Lindon till Chief Scientific Officer

Helsingborg, SWEDEN


UPPSALA, SWEDEN – LIDDS AB (publ) tillkännagav i dag att Matthew Lindon har utsetts till Chief Scientific Officer (CSO) för LIDDS AB. Matthew Lindon har över 20 års erfarenhet av drug discovery och läkemedels­utveckling från läkemedelsindustrin och tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2022.

"Jag är mycket glad att få välkomna Matthew till bolaget. LIDDS är fortfarande i ett tillväxt- och expansionsskede och Matthew innebär en utmärkt komplettering av vårt team. Jag är övertygad om att Matthew kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av LIDDS projektportjölj givet hans starka bakgrund från prekliniskt och kliniskt arbete.” sa Nina Herne, VD för LIDDS. “Vi fortsätter bygga vår organisation och Matthew är ett viktigt steg i detta arbete.”

Matthew har en stark bakgrund från läkemedelsindustrin där han har arbetat som Senior Director och global projektledare med fokus på drug discovery och tidig klinisk utveckling på GSK och senast på AstraZeneca. Han har en magisterexamen i kemi från University of Leicester, Storbritannien.

"Utnämningen till CSO för LIDDS gläder mig mycket. Bolaget är i en spännande fas och jag ser mycket fram emot att ansluta till teamet och arbeta med de pågågende projekten. Jag tycker att både projekten och NanoZolid-teknologin är mycket lovande”, kommenterade Matthew Lindon.

För ytterligare information:

Nina Herne, VD, telefon: +46 (0)70-714 74 57, E-mail: nina.herne@liddspharma.com

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2021, kl 15.00 CET.

LIDDS AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med en unik drug delivery-teknologi, NanoZolid®. NanoZolid® är en kliniskt validerad drug delivery-teknologi och som har en unik förmåga att åstadkomma en kontrollerad och stadigvarande frisättning av läkemedel i upp till sex månader. LIDDS har licensavtal där NanoZolid kombineras med antiandrogener och egen utveckling av projekt i klinisk och preklinisk fas för cytostatika och immunoaktiva ämnen. LIDDS (LIDDS) aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, är Certified adviser till LIDDS. För mer information besök www.liddspharma.com.