Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt presentatie van drie Idylla™ studies aan op 32ste Europees Congres voor Klinische Microbiologie & Infectieziekten (ECCMID)

Mechelen, BELGIUM


PERSBERICHT: 25 april 2022, 07:00 CEST

Biocartis kondigt presentatie van drie Idylla™ studies aan op 32ste Europees Congres voor Klinische Microbiologie & Infectieziekten (ECCMID)


Mechelen, België, 25 april 2022 Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat drie Idylla™ studieposters, waarvan twee over SeptiCyte® RAPID (ontwikkeld in samenwerking met Immunexpress) en één over de Idylla™ SARS-CoV-2 Test (CE-IVD) en het Idylla™ SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel (CE-IVD), werden gepresenteerd op het 32ste Europees congres voor Klinische Microbiologie & Infectieziekten (ECCMID) dat plaatsvindt tussen 23 – 26 april in Lissabon, Portugal.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: We zijn verheugd over de drie studiepresentaties van Idylla™ tests op dit jaarlijkse congres van Europa's toonaangevende vereniging in klinische microbiologie en infectieziekten. De studies onderstrepen eens te meer dat de kracht van Idylla™ tests ligt in de combinatie van zowel snelle als accurate resultaten, waardoor snelle klinische besluitvorming mogelijk is. Vooral in het geval van sepsis kan dit levens redden. Tot slot tonen deze studies aan hoe Idylla™ tests gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in het routine diagnostiekproces van ziekenhuizen."

De eerste studie1 (abstract #04729) werd gepresenteerd in een postersessie en evalueerde of SeptiCyte® RAPID kon gebruikt worden als een triagetool voor COVID-19 patiënten in een ziekenhuis2 in Frankrijk. Resultaten toonden aan dat SeptiCyte® RAPID in staat is om onderscheid te maken tussen COVID-19 patiënten met een grotere longschade zoals aangetoond door long CT-scans (kritiek en ernstig) en diegene met een mildere vorm (mild, matig, afwezig). De SeptiScore® van kritieke en ernstige patiënten in de intensieve zorgenafdeling, zoals beoordeeld door SeptiCyte® RAPID, was hoger in vergelijking met de matige en milde gevallen van patiënten die niet op de intensieve zorgenafdeling lagen. Ook werd het nut van de SeptiScore® voor langere termijn monitoring van patiënten met ernstige gevallen gesuggereerd door herhaalde tests bij geselecteerde patiënten.

Rollie Carlson, Ph.D., Chief Executive Officer van Immunexpress, voegde hieraan toe: Tijdens de COVID-19 pandemie nam het aantal sepsisgevallen toe. Deze studie toont aan dat de SeptiCyte® RAPID op het Idylla™ platform COVID-19 gevallen met ernstige of kritieke symptomen op een CT-scan kan onderscheiden van diegene met milde of matige symptomen. Dit is essentieel voor de identificatie en triage van patiënten die tijdig sepsis-specifieke medische zorg nodig hebben."

De tweede studie3 (abstract #04693) werd gepresenteerd in een online postersessie en evalueerde de prestaties van SeptiCyte® RAPID als een dagelijks hulpmiddel bij het beheer van ICU-patiënten op twee klinische locaties in Portugal4. De resultaten toonden een significante correlatie aan tussen de diagnose van sepsis en een verhoogde SeptiScore®. Van de acht patiënten bij wie septische shock of sepsis werd vastgesteld, hadden er zes een verhoogde score en twee een middelmatig verhoogde score. In de studie werd besloten dat de SeptiCyte® score alle gevallen identificeert en ook de diagnose mogelijk maakt van patiënten bij wie sepsis niet werd vastgesteld door de meeste traditionele methoden, die in deze setting5 ernstig tekort bleken te schieten.

Ernstige COVID-19 kan worden beschouwd als een voorbeeld van virale sepsis. Sepsis is een levensbedreigende medische noodsituatie die gepaard gaat met een hoge morbiditeit en mortaliteit, waardoor vroege sepsisdetectie van het grootste belang is. De huidige gouden standaard voor het opsporen van sepsis in het laboratorium is microbiologische kweekidentificatie. De voorspelling van positieve bloedkweekresultaten blijft echter een zeer moeilijke taak omdat in slechts ongeveer 20% van de gevallen6 bloedkweekresultaten positief zijn als gevolg van de lage gevoeligheid. Bovendien kan het dagen duren voordat de resultaten bekend zijn. Studies zoals diegene die op ECCMID werden voorgesteld tonen aan dat nieuwere methoden zoals SeptiCyte® RAPID, die op het Idylla™ platform van Biocartis draait, snelle en nauwkeurige resultaten combineert, waardoor een snelle klinische besluitvorming mogelijk wordt.

De derde studie7 ten slotte (abstract #04963), voorgesteld in een postersessie, belichtte de performantiedata van de Idylla™ SARS-CoV-2 Test (CE-IVD) en het Idylla™ SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel (CE-IVD) en concludeerde dat beide Idylla™ tests snelle, accurate resultaten opleveren met een minimale hands-on tijd, waardoor ze geschikt zijn voor een NHS (National Health Service, VK) setting.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail    rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product.

Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.


1 Victor Gravrand et al., ‘SeptiCyte® RAPID in COVID-19 severity stratification and triage’, voor het eerst gepubliceerd online tijdens ECCMID, 23-26 april 2022, Lissabon (Portugal). De studie werd ondersteund door de ‘Biomedical Advanced Research and Development Authority’ (BARDA)
2 94 COVID-19 positive patiënten werden geëvalueerd in ziekenhuis Foch, Parijs (Frankrijk)
3 João Antunes et al., ‘Using SeptiCyte RAPID as an everyday tool in ICU patient care management’, voor het eerst gepubliceerd online tijdens ECCMID, 23-26 april 2022, Lissabon (Portugal)
4 De studie omvatte 25 volwassenen, waarvan 17 post-operatief waren en waarvan er 8 COVID-19 positief waren. Met behulp van een standaard microbiologische cultuur werden in 48,6% van de gevallen vermoedelijk oorzakelijke pathogenen geïdentificeerd
5 Als gevolg van de opzet van de studie en de kleine steekproefgroep zullen verdere studies nodig zijn om de positionering van SeptiCyte® RAPID te verfijnen
6 Previsdomini M, Gini M, Cerutti B, Dolina M, Perren A. Predictors of positive blood cultures in critically ill patients: a retrospective evaluation. Croat Med J. 2012;53(1):30-39. doi:10.3325/cmj.2012.53.30
7 Brookes et al., Comparative study assessing the utility of a rapid based COVID-19 assay for use in a clinical diagnostic laboratory, voor het eerst gepubliceerd online tijdens ECCMID, 23-26 april 2022, Lissabon (Portugal). Het doel was de Idylla™ SARS-CoV-2 Test en het Idylla™ SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel te vergelijken met de Genesig SARS-CoV-2 batch test. Het secundaire doel was de geschiktheid in een NHS-setting te beoordelen