OKX phát hành bản cập nhật dịch vụ cho Sự kiện hợp nhất ETH


VICTORIA, Seychelles, Aug. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX, ứng dụng tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã phát hành bản cập nhật dịch vụ cho người dùng trước thềm sự kiện hợp nhất ETH rất được mong chờ vào tháng 9.

Thông báo này nhằm đảm bảo rằng người dùng đã chuẩn bị cho sự kiện này. Thông báo cũng phác thảo giao thức của OKX và cung cấp thông tin về cơ chế bảo vệ tài sản.

Vì một đồng tiền điện tử mới có thể được tạo ra trong quá trình hard fork, nên OKX sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm rủi ro giao dịch do sự biến động giá xảy ra trong quá trình hard fork. OKX rất coi trọng trách nhiệm bảo vệ tài sản của người dùng và sẵn sàng hỗ trợ người dùng xử lý bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào có thể phát sinh trong quá trình Hợp nhất.

Có thể đọc bản cập nhật đầy đủ của OKX bên dưới:

Dựa trên các thông báo của Ethereum Foundation, quá trình hợp nhất sẽ diễn ra khi Ethereum Mainnet đạt đến số lượng khối là 15.540.293. Điều này sẽ xảy ra vào khoảng từ ngày 10 đến 20 tháng 9 năm 2022, có lẽ vào khoảng ngày 15 tháng 9 năm 2022 (giờ UTC). Quá trình hợp nhất sẽ diễn ra theo hai bước, Bellatrix và Paris.

Bellatrix là một bản nâng cấp lớp đồng thuận để làm cho Chuỗi Beacon "Biết quá trình hợp nhất". Bước này sẽ diễn ra khi Chuỗi Beacon đạt đến độ cao tối đa là 144.896 vào khoảng ngày 6 tháng 9 năm 2022 (giờ UTC).

Paris là quá trình chuyển đổi của lớp thực thi từ bằng chứng công việc ("PoW") sang bằng chứng cổ phần ("PoS"). Bước này sẽ diễn ra khi chuỗi PoW của Ethereum đạt được giá trị Độ khó tổng thể cuối cùng (TTD) là 58750000000000000000000, vào khoảng ngày 15 tháng 9 năm 2022 (UTC).

Tại thời điểm này, lớp thực thi của Ethereum sẽ hợp nhất thành Chuỗi Beacon bằng chứng cổ phần và chuỗi PoW của Ethereum sẽ ngừng hoạt động, hoàn thành quá trình hợp nhất.

Để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên gửi ETH vào OKX trước thời hạn. OKX sẽ hỗ trợ bạn xử lý mọi vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh trong quá trình Hợp nhất.

Vì một đồng tiền điện tử mới có thể được tạo ra trong quá trình hard fork, nên OKX sẽ thực hiện các bước sau đây để giảm rủi ro giao dịch do sự biến động giá xảy ra trong quá trình hard fork.

1. Tạm dừng gửi và rút ETH

OKX sẽ tạm dừng việc gửi và rút ETH và các đồng tiền điện tử khác dựa trên Ethereum (ERC-20) trong thời gian diễn ra hai sự kiện nâng cấp. Chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ cụ thể.

  • Ngày 6 tháng 9 năm 2022 (giờ UTC) nâng cấp lớp đồng thuận Bellatrix
  • Ngày 15 tháng 9 năm 2022 (giờ UTC) nâng cấp lớp thực thi Paris

2. Liên quan đến quá trình hợp nhất

Có hai tình huống có thể xảy ra trong quá trình hợp nhất.

Kịch bản A
Không có tiền điện tử mới nào được tạo ra trong quá trình hợp nhất. OKX sẽ khôi phục các chức năng nạp tiền, rút tiền và dịch vụ cầu nối chuỗi chéo ETH và ERC-20 sau khi chúng tôi xác nhận rằng Ethereum Mainnet ổn định và an toàn.

Kịch bản B
Có tiền điện tử mới được tạo ra trong quá trình hợp nhất. OKX sẽ coi các đồng tiền điện tử được tạo trên chuỗi Ethereum PoS là "ETH" và coi các đồng tiền điện tử được tạo trên chuỗi Ethereum PoW là các đồng tiền điện tử được phân nhánh.

Trước quá trình nâng cấp Paris, người tạo tiền điện tử phân nhánh có thể ghi lại trạng thái số dư ETH của bạn. Sau đó, các đồng tiền điện tử phân nhánh sẽ được phân phối cho bạn với tỉ lệ 1:1 so với lượng ETH bạn nắm giữ và sẽ có sẵn để nạp và rút tiền. Các thông tin khác về việc phân phối sẽ có trong một thông báo riêng.

Các đồng tiền điện tử phân nhánh sẽ trải qua quá trình đánh giá niêm yết bình thường của chúng tôi trước khi bất kỳ ai có thể giao dịch chúng trên OKX. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong một thông báo riêng nếu đồng tiền điện tử đó vượt qua quá trình xem xét.

3. Dịch vụ giao dịch

Giao dịch giao ngay: Việc hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch giao ngay đối với tiền điện tử ETH và ERC-20.

Giao dịch ký quỹ: Việc hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch đối với các cặp ký quỹ chéo và riêng lẻ của ETH. Tuy nhiên, OKX sẽ tạm dừng các dịch vụ vay ký quỹ ETH và vay VIP. Trước khi tạm ngừng dịch vụ, OKX có thể điều chỉnh lãi suất vay ký quỹ dựa trên điều kiện thị trường. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những điều chỉnh trong một thông báo riêng.

Hãy lưu ý rằng nếu bạn có bất kỳ khoản vay ETH nào chưa thanh toán, bao gồm cả vốn chủ sở hữu âm với tình trạng ký quý đa tiền tệ trong tài khoản giao dịch của bạn, thì tại thời điểm ghi lại trạng thái, bạn sẽ phải hoàn trả khoản vay bằng cách sử dụng tiền điện tử phân nhánh, trong trường hợp của Kịch bản B. Bạn nên hoàn trả các khoản vay ETH của mình trước.

Giao dịch hợp đồng tương lai và vĩnh viễn: Việc hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch hoán đổi vĩnh viễn ETHUSDT và ETHUSD, cũng như giao dịch hợp đồng tương lai ETHUSDT và ETHUSD.

Giao dịch quyền chọn: Việc hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch quyền chọn ETHUSD.
Vì giá ETH có thể gặp biến động mạnh trong quá trình Hợp nhất, nên hãy giảm hoặc đóng các vị thế của bạn, giảm đòn bẩy hoặc tăng tiền ký quỹ trước. Dựa trên điều kiện thị trường, OKX có thể thực hiện thêm các biện pháp kiểm soát rủi ro mà chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong các thông báo riêng. Những biện pháp này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

(1) Điều chỉnh mức ký quỹ cho các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và hợp đồng tương lai ETH
(2)Điều chỉnh các mức tỷ lệ chiết khấu ký quỹ của ETH ở chế độ đa tiền tệ và chế độ ký quỹ danh mục đầu tư
(3)Điều chỉnh tỷ lệ cấp vốn và giới hạn giá cho các giao dịch hoán đổi vĩnh viễn ETH
(4)Điều chỉnh các yếu tố cấu thành giá cuối cùng của ETH/USDT và ETH/USD và giá tham chiếu của hợp đồng ETH.

4. Dịch vụ gia tăng

Tiết kiệm, Đặt cọc, Đầu tư kép và Lợi nhuận thông minh sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc hợp nhất. Số ETH đã đầu tư của bạn sẽ có trong quá trình ghi lại trạng thái. Hãy đảm bảo bạn thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát rủi ro, vì sự biến động giá thường sẽ cao trong các đợt hard fork gây tranh cãi.

Khoản vay: Việc hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến các khoản vay ETH. Mọi tài sản thế chấp ETH sẽ có trong quá trình ghi lại trạng thái. Bất kỳ khoản nợ ETH nào cũng sẽ có trong quá trình ghi lại trạng thái và bạn sẽ phải hoàn trả bằng tiền điện tử phân nhánh trong trường hợp có một đợt hard fork.

Đặt cọc ETH 2.0: Việc đăng ký sẽ bị tạm dừng vào ngày 6 tháng 9 và ngày 15 tháng 9 năm 2022. Lợi nhuận BETH của bạn sẽ được phân phối bình thường. Số ETH đã đặt cọc có được ghi lại trạng thái hay không tùy thuộc vào cách chuỗi phân nhánh xử lý các hợp đồng ETH2.0. Sẽ có một thông báo riêng giải thích thông tin cụ thể.

Khai thác DeFi: Việc đăng ký tất cả các dự án sẽ không bị ảnh hưởng. Việc quy đổi và đặt cọc trên chuỗi sẽ bị tạm dừng vào ngày 6 tháng 9 và ngày 15 tháng 9 năm 2022. Việc quy đổi và phân phối lợi nhuận sẽ bị trì hoãn.

5. Dịch vụ tiền định danh

Việc hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ tiền định danh.

6. Chuyển đổi

Việc hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ chuyển đổi ETH.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc niêm yết này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ chính thức Nhóm Telegram OKX hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.

Để thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Media@okx.com

Giới thiệu về OKX
OKX là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai toàn cầu tính theo khối lượng giao dịch và là hệ sinh thái web3 hàng đầu. Được hơn 20 triệu khách hàng toàn cầu tin cậy, OKX được biết đến là ứng dụng giao dịch tiền điện tử nhanh nhất và đáng tin cậy nhất dành cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp ở khắp mọi nơi.

Là đối tác hàng đầu của nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh Manchester City F.C., Đội đua xe Công thức 1 McLaren, golf thủ Ian Poulter, nhà vô địch Olympic Scotty James và tay đua F1 Daniel Ricciardo, OKX hướng tới mục tiêu tăng cường trải nghiệm của người hâm mộ cùng với các cơ hội tài chính và gắn kết mới. OKX cũng là đối tác hàng đầu của Lễ hội Tribeca như một phần của sáng kiến thu hút nhiều người sáng tạo hơn vào web3.

Ngoài sàn giao dịch của OKX, Ví OKX là sản phẩm mới nhất của nền tảng dành cho những người muốn khám phá thế giới NFT và thế giới ảo trong khi giao dịch tiền điện tử GameFi và DeFi.

Để tìm hiểu thêm về OKX, hãy tải xuống ứng dụng của chúng tôi hoặc truy cập: okx.com