Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis stelt nieuwe Medische Adviesraad (MAR) aan van vooraanstaande medische experts

Mechelen, BELGIUM


PERSBERICHT: 28 augustus 2023, 7:00 CEST


Biocartis stelt nieuwe Medische Adviesraad (MAR) aan van vooraanstaande medische experts

Mechelen, België, 28 augustus 2023 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART) is verheugd om de aanstelling van een wereldwijde Medische Adviesraad (MAR) aan te kondigen, bestaande uit vooraanstaande en invloedrijke KOL's in de diagnostiek, farmacie en ziekenhuizen. De MAR zal adviseren, informeren en Biocartis’ versnelde, wereldwijde groei begeleiden op vlak van diagnostische partnerships. De MAB zal naast waardevolle deskundige technologische inzichten (bijv. complementariteit van Idylla™ met NGS of andere technologieën), ook deskundige kennis met betrekking tot de klinische diagnostische behoeften in oncologie (bjiv. regelgeving, belangengroepen) en deskundige begeleiding bij het bepalen van toekomstige strategieën in functie van farmaceutische behoeften (bijv. vergoedings-, kosten- en validatiestrategieën) verschaffen. De nieuwe MAR wordt van kracht op 28 augustus 2023. Nieuwe leden zullen binnenkort aangekondigd worden.

Biocartis is enthousiast om Anthony “Nino” Sireci, MD, M.Sc. en Maria Arcila, MD te verwelkomen bij de Biocartis Medische Adviesraad.

Anthony "Nino" Sireci, MD, M.Sc. is de senior vicevoorzitter van diagnostische ontwikkeling bij Loxo Oncology, Lilly. Dr. Sireci is een gediplomeerd klinisch patholoog en een praktiserend moleculair patholoog. Voordat hij bij Loxo startte, was hij assistent-professor pathologie en celbiologie aan de Unversiteit van Columbia en medisch directeur in het laboratorium voor gepersonaliseerde genoomgeneeskunde aan het Columbia Medical Center. Hij is een actief lid van de Association for Molecular Pathology (AMP) waar hij zitting heeft in het Strategy Committee van de organisatie en hij was de voormalige vicevoorzitter van nieuwe codes en prijzen in het Economic Affairs Committee. Ook is hij lid van de Pathology Coding Caucus van het College of American Pathologists (CAP) en de Molecular Pathology Advisory Group van de American Medical Association (AMA). Dr. Sireci behaalde een B.A. in scheikunde aan New York University, een MD aan de Johns Hopkins University School of Medicine en een Master in biostatistiek aan de Mailman School of Public Health van Columbia University. Zijn opleiding in klinische pathologie voltooide hij in het New York-Presbyterian Hospital/Columbia, waar hij ook hoofdassistent was.

Maria Arcila, MD behaalde haar MD aan de University of Pittsburgh School of Medicine, volgde een postgraduaat in anatomische en klinische pathologie aan het Madigan Army Medical Center, en volgde subspecialisaties in moleculaire genetische pathologie en hematopathologie aan het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Ze was directeur van het laboratorium voor moleculaire pathologie in het MSKCC en is momenteel plaatsvervangend hoofd van de afdeling moleculaire diagnostiek in hetzelfde instituut. Dr. Arcila's onderzoekswerk richt zich op therapeutische en prognostische moleculaire markers in vaste tumoren en hematologische maligniteiten. Haar werk focust op de uitbreiding, validatie en implementatie van klinische tests om precisiegeneeskunde te optimaliseren.

Roger Moody, CEO van Biocartis, voegde toe: "Biocartis engageert zich om de zorg van patienten te verbeteren door middel van bredere toegang tot snellere diagnostiek. De Biocartis Medische Adviesraad (MAR) is een van onze topprioriteiten bij het commercialiseren van testen die tegemoet komen aan deze medische behoefte. Deze wereldbefaamde leiders zijn voortrekkers in het sturen van de aanpak van diagnostiek, behandeling en medische interventies in oncologie. We verheugen ons op de samenwerking met de Biocartis MAR, als stem van de acute nood aan verbetering van medische zorg en versnelde interventie in oncologie."


----- EINDE ----


Meer informatie:
Investor Relations Biocartis
e-mail        ir@biocartis.com

Over Biocartis
Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen en door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ Platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_, Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, direct of indirect, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, die de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap weerspiegelen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen zoals de bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de sector waarin de Vennootschap actief is. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen het resultaat en de financiële gevolgen van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden. Een groot aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, concurrentie en technologie, kunnen ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Bovendien, zelfs als de werkelijke resultaten of ontwikkelingen in overeenstemming zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, zijn deze resultaten of ontwikkelingen mogelijk niet indicatief voor resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Er worden geen verklaringen en waarborgen gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of billijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bekend te maken als gevolg van wijzigingen in de verwachtingen of wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien de wet- of regelgeving dit uitdrukkelijk vereist. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch een van haar dochterondernemingen of functionarissen of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het daadwerkelijk plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U dient niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend gelden op de datum van dit persbericht.