OKTOBER MÆNGDER: FRAGT 1% LAVERE, PASSAGERER 4% HØJERE


INVESTOR NEWS nr. 38 - 15. november 2023
 

Færge – fragt: De samlede mængder i oktober 2023 var 1,4% lavere end i 2022.

Nordsømængderne var lige under 2022, da robuste mængder fra bilindustrien blev modgået af lavere mængder mellem primært Sverige og Storbritannien.

Middelhavsmængderne var lavere end i 2022 som følge af stagnerende efterspørgsel i både Europa og Tyrkiet.

På Den Engelske Kanal var mængderne højere end i 2022 drevet af ruterne på Dover Strædet. Østersømængderne var lavere end i 2022 på grund af et aftagende aktivitetsniveau, ikke mindst i den svenske byggesektor, og en fortsat negativ påvirkning fra krigen i Ukraine.

For de sidste tolv måneder 2023-22 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 9,9% til 38,6 mio. fra 42,8 mio. i 2022-21.

Færge - passager: Antallet af passagerer steg 4,0% som følge af flere passagerer på hovedsageligt Den Engelske Kanal. Antallet af biler steg 1,6%.

Det samlede antal passagerer steg 29% til 4,5 mio. for de sidste tolv måneder 2023-22 steg fra 3,5 mio. i 2022-21.


DFDS færgemængder        
 Oktober Sidste tolv måneder
Fragt202120222023Ændr. 2021-202022-212023-22Ændr.
Lanemeter, '0003.8253.4813.433-1,4% 43.50842.78438.556-9,9%
          
Passager202120222023Ændr. 2021-202022-212023-22Ændr.
Passagerer, '0001223303444,0% 8243.4514.46929,5%


DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk. DFDS’ færgeruter muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk. Mængder for november 2023 forventes offentliggjort 12. december 2023 omkring kl. 10.00.
  

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Christina Bruun Madsen, Media +45 51 71 42 88


Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.


Vedhæftet fil



Pièces jointes

DFDS_DK_NR_38_15_11_2023_OKT_VOLUMEN