BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj julkaisee merkintäoikeusannin sijoitusmuistion ja Perustietoasiakirjan sekä tietoa merkintäsitoumuksista


BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 24.11.2023 klo 8.00


EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS" tai "Yhtiö") on 20.11.2023 tiedottanut, että Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 23.10.2023 saamansa valtuutuksen perusteella enintään noin 2,63 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ("Osakeanti"). Osakeanti koostuu enintään 6 578 481 uudesta osakkeesta ("Antiosakkeet").

Merkintäsitoumukset

Alla mainitut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ja yksittäinen uusi sijoittaja ovat merkintäsitoumusten kautta sitoutuneet merkitsemään noin 28,8 prosenttia Osakeannissa tarjottavista Antiosakkeista, eli he ovat sitoutuneet osallistumaan Osakeantiin 0,76 miljoonalla eurolla. Yhtiö on vastaanottanut seuraavat sitovat merkintäsitoumukset Antiosakkeiden merkitsemisestä Osakeannin yhteydessä:

Antiosakkeita merkitsevä osakkeenomistajaMerkintäsitoumus (osakkeita)Merkintäsitoumus (euroa)
Reisjärven kunta831 000332 400
Finha Capital Oy700 000280 000
Muuraus ja Rappaus Saarimaa Oy127 50051 000
Riverfort Global Opportunities PCC Limited125 00050 000
Pekka Jalovaara50 00020 000
Jyrki Halonen35 00014 000
Jarmo Halonen25 00010 000
Yhteensä1 893 500757 400

Yhtiö ei ole saanut eikä pyytänyt vakuuksia osapuolilta, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita Osakeannissa merkintäsitoumusten perusteella.


Sijoitusmuistio ja Perustietoasiakirja

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on julkaissut merkintäoikeusantiin liittyvän sijoitusmuistion (”Sijoitusmuistio”) sekä Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen) 3 luvun 2 §:n mukaisen Perustietoasiakirjan (”Perustietoasiakirja”), jotka ovat saatavilla BBS:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/osakeanti-2023-11/.


Lisätietoa:

Juliusz Rakowski, toimitusjohtaja,
puh. +358 50 448 5132
juliusz.rakowski@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Nordic Certified Advisers AB,
+46 70 5516 729,
info@certifiedadviser.se


BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää yli 20 työntekijää.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi


TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. BBS ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin BBS:n julkistaman sijoitusmuistion ja perustietoasiakirjan sisältämien tietojen perusteella.

LiitePièces jointes

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj julkaisee merkintäoikeusannin sijoitusmuistion ja Perustietoasiakirjan sekä tietoa merkintäsitoumuksista