BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on saanut uusia merkintäsitoumuksia ja täydentää 24.11.2023 päivättyä merkintäoikeusantia koskevaa sijoitusmuistiota ja julkistaa päivitetyn perustietoasiakirjan


BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 26.11.2023 klo 18.40

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on saanut uusia merkintäsitoumuksia ja täydentää 24.11.2023 päivättyä merkintäoikeusantia koskevaa sijoitusmuistiota ja julkistaa päivitetyn perustietoasiakirjan

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS" tai "Yhtiö") on 20.11.2023 tiedottanut, että Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 23.10.2023 saamansa valtuutuksen perusteella enintään noin 2,63 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ("Osakeanti"). Osakeanti koostuu enintään 6 578 481 uudesta osakkeesta ("Antiosakkeet").

Yhtiön 24.11.2023 julkistamien merkintäsitoumusten lisäksi Yhtiö on saanut Panvest Oy:ltä 162 000 euron ja toimitusjohtaja Juliusz Rakowskilta 10 000 euron määräiset merkintäsitoumukset. Osakeannissa saatujen merkintäsitoumusten määrä on noussut näin ollen noin 0,93 miljoonaan euroon ja merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä noin 35,3 prosenttia Osakeannista. Yhtiö on vastaanottanut seuraavat sitovat merkintäsitoumukset Antiosakkeiden merkitsemisestä Osakeannin yhteydessä:

Antiosakkeita merkitsevä osakkeenomistaja Merkintäsitoumus (osakkeita) Merkintäsitoumus (euroa)
Reisjärven kunta831 000332 400
Finha Capital Oy
Panvest Oy
700 000
405 000
280 000
162 000
Muuraus ja Rappaus Saarimaa Oy127 50051 000
Riverfort Global Opportunities PCC Limited125 00050 000
Pekka Jalovaara50 00020 000
Jyrki Halonen
Juliusz Rakowski
35 000
25 000
14 000
10 000
Jarmo Halonen25 00010 000
Yhteensä 2 323 500 929 400


Yhtiö ei ole saanut eikä pyytänyt vakuuksia osapuolilta, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita Osakeannissa merkintäsitoumusten perusteella.

Yhtiö on 24.11.2023 julkaissut Osakeantiin liittyvän sijoitusmuistion (”Sijoitusmuistio”) sekä Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen) 3 luvun 2 §:n mukaisen perustietoasiakirjan (”Perustietoasiakirja”). Yhtiö on tänään julkistanut Sijoitusmuistion täydennyksen sekä päivitetyn Perustietoasiakirjan, jotka ovat saatavilla BBS:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/osakeanti-2023-11/.

Dokumentteihin tehdyt muutokset liittyvät tällä tiedotteella julkistettuihin uusiin merkintäsitoumuksiin sekä Yhtiön laatujärjestelmän hyväksyntään, josta Yhtiö tiedotti lehdistötiedotteella 25.11.2023.

Lisätietoa

Juliusz Rakowski, toimitusjohtaja,
puh. +358 50 448 5132
juliusz.rakowski@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Nordic Certified Advisers AB,
+46 70 5516 729,
info@certifiedadviser.se

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuotteemme ARTEBONE® Paste on loppumetreillä CE-merkintäprosessissa, joka mahdollistaa tuotteen kaupallistamisen EU-alueella. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää yli 20 henkilöä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. BBS ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin BBS:n julkistaman sijoitusmuistion ja perustietoasiakirjan sisältämien tietojen perusteella

LiitteetPièces jointes

BBS-perustietoasiakirja-26.11.2023 Sijoitusmuistion täydennys BBS 26.11.2023