APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai


2024 m. balandžio 30 d. įvykęs Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1.   Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2023 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2.   Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3.   2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.   2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymą (1 priedas).

5.   Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

5.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone 2024 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“.
5.2. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2024 m. iki 75 000 EUR (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) plius PVM.
5.3. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6.   Bendrovės įstatų keitimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją.

Sprendimas:

6.1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują įstatų redakciją (2 priedas).
6.2. Suteikti įgaliojimus Bendrovės Generaliniam direktoriui ar kitam jo tinkamai įgaliotam asmeniui pasirašyti naują įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šio sprendimo įgyvendinimui.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymas.
Priedas Nr. 2. APB Apranga įstatai (nauja redakcija).

Gabrielius Morkūnas
„Aprangos“ grupės l.e.p. generalinis direktorius
+370 5 2390843


PriedaiPièces jointes

Priedas Nr. 1. Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymas Priedas Nr. 2. APB APRANGA įstatai (nauja redakcija)