APB „Apranga“ 2023 m. metinė informacija


Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2023 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas, auditoriaus išvada ir atsakingų asmenų patvirtinimas).

Priedai:
apbapranga-2023-12-31-lt
Nepriklausomo auditoriaus isvada

Gabrielius Morkūnas
„Aprangos“ grupės l.e.p. generalinis direktorius
+370 5 2390843


 

PriedaiPièces jointes

apbapranga-2023-12-31-lt Nepriklausomo auditoriaus isvada