Progress of annual general meeting in FirstFarms A/S
26 avr. 2022 09h54 HE | FirstFarms A/S
Today, FirstFarms A/S held its annual general meeting which resulted in the following: The report on the company’s activities was taken into cognizance.The audited annual report 2021 was approved and...
Forløb af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S
26 avr. 2022 09h54 HE | FirstFarms A/S
FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb som følger: Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.Årsrapporten 2021 med revisionspåtegning blev...
FirstFarms A/S’ acquisition of land leases and crop production in Hungary
25 avr. 2022 09h21 HE | FirstFarms A/S
FirstFarms A/S has, as previously announced in company announcement no. 23/2021, entered into agreement to acquire 100% of the Hungarian company Try-Béta Kft. regarding land leases and crop...
FirstFarms A/S’ køb af jordlejekontrakter og afgrødeproduktion i Ungarn
25 avr. 2022 09h21 HE | FirstFarms A/S
FirstFarms A/S har, som tidligere udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 23/2021, indgået aftale om 100% køb af det ungarske selskab Try-Béta Kft. omhandlende jordlejekontrakter og afgrødeproduktion,...
Capital increase at conversion of bonds to shares
21 avr. 2022 02h02 HE | FirstFarms A/S
As informed in company announcement no. 9/2016 of 7 July 2016 and company announcement no. 20/2017 of 13 December 2017, the company issued convertible bonds for 32,250,000 DKK and 72,250,000 DKK,...
Kapitalforhøjelse ved konvertering af obligationer til aktier
21 avr. 2022 02h02 HE | FirstFarms A/S
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 9/2016 af 7. juli 2016 samt selskabsmeddelelse nr. 20/2017 af 13. december 2017 udstedte selskabet konvertible obligationer for hhv. 32.250.000 kr. og 72.250.000...
Report on insiders trade with FirstFarms A/S' shares
13 avr. 2022 11h32 HE | FirstFarms A/S
Pursuant to the Market Abuse Regulation art. 19 and according to power of attorney to report transactions on behalf of Thoraso Holding ApS, FirstFarms A/S shall hereby report transactions with...
Indberetning af insideres handel med FirstFarms A/S' aktier
13 avr. 2022 11h32 HE | FirstFarms A/S
I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Thoraso Holding ApS, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende...
Notice to convene the annual general meeting in FirstFarms A/S
31 mars 2022 06h03 HE | FirstFarms A/S
The Board of Directors hereby convenes to annual general meeting in FirstFarms A/S, CVR 28 31 25 04.The annual general meeting will be held on Tuesday 26 April 2022 at 2 p.m. in: SAGRO,...
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S
31 mars 2022 06h03 HE | FirstFarms A/S
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR 28 31 25 04.Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. april 2022 kl. 14.00 på: SAGRO, Majsmarken 1,...