logo.jpg
Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Valo
29 nov. 2021 11h30 HE | Scanfil Oyj
Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet 29.11.2021 klo 18.30 Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Valo Ilmoitusvelvollinen Nimi: Valo Kai Asema: Talousjohtaja Liikkeeseenlaskija: Scanfil Oyj LEI:...
logo.jpg
Scanfil plc: Managers' transactions – Valo
29 nov. 2021 11h30 HE | Scanfil Oyj
Scanfil plc: Managers' transactions 29 November 2021 6.30 p.m. Scanfil plc: Managers' transactions – ValoPerson subject to the notification requirement Name: Valo Kai Position: Chief Financial...
logo.jpg
Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Kosunen
29 nov. 2021 11h00 HE | Scanfil Oyj
Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet 29.11.2021 klo 18.00 Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Kosunen Ilmoitusvelvollinen Nimi: Kosunen, Markku Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija: Scanfil Oyj ...
logo.jpg
Scanfil plc: Managers' transactions – Kosunen
29 nov. 2021 11h00 HE | Scanfil Oyj
Scanfil plc: Managers' transactions 29 November 2021 6.00 p.m. Scanfil plc: Managers' transactions – Kosunen Person subject to the notification requirement Name: Kosunen, Markku Position: Other...
Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Jokitalo
29 nov. 2021 08h30 HE | Scanfil Oyj
Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet 29.11.2021 klo 15.30 Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Jokitalo Ilmoitusvelvollinen Nimi: Jokitalo, Petteri Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Scanfil...
Scanfil plc: Managers' transactions – Jokitalo
29 nov. 2021 08h30 HE | Scanfil Oyj
Scanfil plc: Managers' transactions 29 November 2021 3.30 p.m. Scanfil plc: Managers' transactions – JokitaloPerson subject to the notification requirement Name: Jokitalo, Petteri Position:...
Transfer of own shares as part of Scanfil plc’s stock option program 2016(C)
29 nov. 2021 08h30 HE | Scanfil Oyj
Scanfil plc     Stock exchange release     29 November 2021 3.30 p.m. Transfer of own shares as part of Scanfil plc’s stock option program 2016(C)Between 22–24 November 2021, a total of 40,000 Scanfil...
Scanfil Oyj:n omien osakkeiden luovutus osana optio-ohjelmia 2016(C)
29 nov. 2021 08h30 HE | Scanfil Oyj
Scanfil Oyj     Pörssitiedote     29.11.2021 klo 15.30Scanfil Oyj:n omien osakkeiden luovutus osana optio-ohjelmia 2016(C) Scanfil Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Scanfil”) optio-oikeuksilla 2016(C) on...
logo.jpg
Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Hynninen
26 nov. 2021 08h05 HE | Scanfil Oyj
Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet 26.11.2021 klo 15.05 Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet – Hynninen Ilmoitusvelvollinen Nimi: Riku Hynninen Asema: Muu ylin johto   Liikkeeseenlaskija: Scanfil Oyj ...
logo.jpg
Scanfil plc: Managers' transactions – Hynninen
26 nov. 2021 08h05 HE | Scanfil Oyj
Scanfil plc: Managers' transactions 26 November 2021 3.05 p.m. Scanfil plc: Managers' transactions – Hynninen Person subject to the notification requirement Name: Riku Hynninen Position: Other...