Strong operating result in the second quarter
22 juil. 2021 02h00 HE | Statkraft AS
(Oslo, 22 July 2021) Statkraft recorded the highest EBIT in a second quarter to date. The strong results have strengthened Statkraft’s financial capacity and ability to deliver on the growth strategy....
Sterkt driftsresultat i andre kvartal
22 juil. 2021 02h00 HE | Statkraft AS
(Oslo, 22. juli 2021) Statkraft oppnådde et historisk høyt underliggende driftsresultat for et andre kvartal. Det sterke resultatet har styrket Statkraft’s finansielle kapasitet og evne til å levere...
Release of second quarter results 2021
19 juil. 2021 04h30 HE | Statkraft AS
Statkraft discloses the second quarter results 2021 on Thursday 22 July 2021 at 08:00 a.m. CEST. The documents will be available on Statkraft’s website www.statkraft.com/ir and Oslo Stock Exchange’s...
Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2021
19 juil. 2021 04h30 HE | Statkraft AS
Statkraft offentliggjør resultater for andre kvartal 2021 torsdag 22. juli 2021 klokken 08.00. Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no/ir og på Oslo Børs...
bp, Aker and Statkraft join forces for offshore wind in the Norwegian North Sea
14 juin 2021 02h30 HE | Statkraft AS
(OSLO, 14 June 2021) bp today agreed to join Statkraft and Aker Offshore Wind in a consortium bidding to develop offshore wind energy in Norway.  The partnership – in which bp, Statkraft and...
bp går sammen med Aker og Statkraft om norsk havvindsatsing
14 juin 2021 02h30 HE | Statkraft AS
(Oslo, 14. juni 2021) bp har i dag besluttet å bli med Aker og Statkraft i et konsortium som vil søke konsesjon for utvikling av havvind i Norge. Partnerskapet – der bp, Statkraft og Aker...
First floating solar plant in Albania starts commercial operations
03 juin 2021 02h00 HE | Statkraft AS
(Oslo/Tirana, 3 June 2021) Statkraft, Europe’s largest renewable energy generator, in cooperation with Norwegian supplier Ocean Sun has started commercial operations at the first unit of its floating...
Statkrafts flytende solkraftverk i Albania i gang
03 juin 2021 02h00 HE | Statkraft AS
(Oslo/Tirana, 3. juni 2021) Statkraft har startet kraftproduksjonen fra sitt første, flytende solkraftverk i Albania. Prosjektet er utviklet i samarbeid med den norske leverandøren Ocean Sun. ...
Statkraft AS: Result for the first quarter
06 mai 2021 02h00 HE | Statkraft AS
Record-high operating result (Oslo, 6 May 2021) Higher power prices and increased generation resulted in a record-high underlying operating result. Statkraft continued to deliver on its strategy and...
Statkraft AS: Resultat for første kvartal
06 mai 2021 02h00 HE | Statkraft AS
Rekordhøyt driftsresultat (Oslo, 6. mai 2021) Høyere kraftpriser og -produksjon ga Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat. Statkraft fortsetter å levere på strategien, og initierte...