SABIN_Logo_RGB.JPG
GSK Grants Exclusive Technology License for Clinical-Stage Ebola Vaccines to Sabin Vaccine Institute
06 août 2019 07h00 HE | The Sabine Vaccine Institute ; GSK
Transfer from GSK and partnership with NIAID will enable Sabin to advance development of the candidate vaccines LONDON and WASHINGTON, Aug. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GSK and the Sabin Vaccine...
Dr. Carol Baker Receives 2019 Albert B. Sabin Gold Medal
02 avr. 2019 08h00 HE | The Sabin Vaccine Institute
Washington, DC, April 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Sabin Vaccine Institute (Sabin) today announced it will present its annual Albert B. Sabin Gold Medal to Dr. Carol J. Baker, whose...
SABIN_Logo_RGB.JPG
Multidisciplinary Experts Leverage Global Action for Local Impact to Protect Communities at Risk of Typhoid and Related Diseases
25 mars 2019 21h00 HE | The Sabine Vaccine Institute
HANOI, Vietnam, March 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beginning today, the 11th International Conference on Typhoid and Other Invasive Salmonelloses brings together more than 450 researchers, policy...
多学科专家利用全球行动带动地区力量,来保护面临伤寒和相关疾病风险的社区
25 mars 2019 21h00 HE | The Sabine Vaccine Institute
越南河内 , March 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 从今天开始,第 11 届伤寒和其他侵袭性沙门氏菌国际会议汇集了 450 多名研究人员、政策制定者和倡导者,共同商讨如何改善遭受伤寒、副伤寒和侵袭性非伤寒沙门氏菌困扰的儿童及其家人的生活。在本次由抗伤寒联盟主办的为期三天的会议(Sabin Vaccine Institute (Sabin) 的一个项目)期间,来自...
Pakar Berbilang Disiplin Menggunakan Tindakan Global untuk Impak Tempatan bagi Melindungi Masyarakat Berisiko Dijangkiti Tifoid dan Penyakit Berkaitan
25 mars 2019 21h00 HE | The Sabine Vaccine Institute
HANOI, Vietnam, March 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bermula hari ini, Persidangan Antarabangsa Tifoid dan Jangkitan Salmonela Invasif Lain ke-11 akan menyatukan lebih daripada 450 orang penyelidik,...
टाइफाइड और संबंधित बीमारियों के जोखिम वाले समुदायों की सुरक्षा हेतु स्थानीय प्रभाव के लिए बहुविषयक विशेषज्ञों द्वारा वैश्विक क्रिया का लाभ उठाना
25 mars 2019 21h00 HE | The Sabine Vaccine Institute
हनोई, वियतनाम , March 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- तथा अन्य तेजी से फैलने वाली साल्मोनेलोसेस पर आज से शुरू होने वाला , 11वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 450 से अधिक शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं तथा...
Các Chuyên gia đa ngành Sử dụng Hành động Toàn cầu để Tạo Tác động Địa phương nhằm Bảo vệ Cộng đồng có Nguy cơ Mắc Thương hàn và các Bệnh Qiên quan
25 mars 2019 21h00 HE | The Sabine Vaccine Institute
HÀ NỘI, Việt Nam, March 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bắt đầu từ hôm nay, Hội nghị quốc tế về Bệnh thương hàn và các Bệnh do khuẩn Salmonella gây ra lần thứ 11 quy tụ hơn 450 nhà nghiên cứu, nhà...
多學科專家利用全球行動帶動地區力量,保護面臨傷寒和相關疾病風險的社區
25 mars 2019 21h00 HE | The Sabine Vaccine Institute
越南河內市 , March 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 從今天開始,第 11 屆傷寒和其他侵入性沙門氏菌國際會議將 450 多名研究人員、政策制定者和倡導者匯集一堂,共同商討如何改善受傷寒、副傷寒和侵入性非傷寒沙門氏菌感染的兒童及其家人的生活。此次由抗傷寒聯盟所主辦為期三天的會議 — Sabin Vaccine Institute (Sabin) 的一個項目 —...