On the mandatory share buyout offer
19 avr. 2021 09h09 HE | Valmieras stikla skiedra
Opinion of the Management Board of the Joint-stock company "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" on the offer of mandatory share buy-back of the company and its impact on the public interest On April 13,...
Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
19 avr. 2021 09h09 HE | Valmieras stikla skiedra
Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes viedoklis par sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm 2021. gada 13. aprīlī Finanšu un...
Notice regarding mandatory buyout offer
16 avr. 2021 09h03 HE | Valmieras stikla skiedra
By the decision of the Financial and Capital Market Commission of April 13, 2021, Duke I S.à r.l. (a private limited company entered on the Trade and Companies Register of the Grand Duchy of...
Paziņojums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
16 avr. 2021 09h03 HE | Valmieras stikla skiedra
Ar 2021. gada 13. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu Duke I S.à r.l. (Luksemburgas Lielhercogistes Uzņēmumu un komercreģistrā ierakstīta privāta kapitālsabiedrība...
Election of the Council of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
30 mars 2021 09h00 HE | Valmieras stikla skiedra
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (Registration No.: 40003031676, legal address: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) (hereinafter – the Company) informs that on the shareholders meeting on March 29, 2021, the...
Ievēlēta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA padome
30 mars 2021 09h00 HE | Valmieras stikla skiedra
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka 2021. gada 29. martā akcionāru sapulcē ievēlēta...
DECISIONS of the extraordinary shareholders’ meeting of VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS held on March 29, 2021
29 mars 2021 08h15 HE | Valmieras stikla skiedra
1. On exclusion of shares from the regulated market. To exclude all bearer shares of joint stock company “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” from JSC “Nasdaq Riga” Baltic Second list. Voting results:...
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
29 mars 2021 08h15 HE | Valmieras stikla skiedra
1. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Izslēgt akciju sabiedrības „ VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” uzrādītāja akcijas no AS “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta. Balsošanas rezultāti:...
DRAFT DECISIONS for the extraordinary shareholders’ meeting of VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS to be held March 29, 2021 submitted by the shareholder “Duke I S.à r.l.”
26 févr. 2021 10h08 HE | Valmieras stikla skiedra
DRAFT DECISIONS for the extraordinary shareholders’ meeting of VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS to be held March 29, 2021 submitted by the shareholder “Duke I S.à r.l.” 1. On exclusion of shares from...
Akcionāra “Duke I S.à r.l.” iesniegtie AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
26 févr. 2021 10h08 HE | Valmieras stikla skiedra
Akcionāra “Duke I S.à r.l.” iesniegtie AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI 1. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Izslēgt akciju...