ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) INTERIM REPORT 1 JANUARY – 30 SEPTEMBER 2022
30 nov. 2022 09h00 HE | ZetaDisplay AB
Summary July - September 2022• Net sales increased by 27.8 % to SEK 129.9 (101.6) million. Adjusted for currency effects, sales increased by 23.1% to SEK 125.1 (101.6) million.• SaaS revenues...
ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022
30 nov. 2022 09h00 HE | ZetaDisplay AB
Sammanfattning Juli - September 2022• Nettoomsättningen ökade med 27,8 % till 129,9 (101,6) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 23,1% till 125,1 (101,6) MSEK.• SaaS-intäkter ökade...
Year end report 2021
Year end report 2021
28 févr. 2022 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Strong result and continued growth October - December 2021 Net sales increased by 19.2% to SEK 122.4 (102.7) millionSaaS revenue increased by 15.6% to SEK 45.1 (39.0) millionEBITDA amounted to SEK...
Bokslutskommuniké 20
Bokslutskommuniké 2021
28 févr. 2022 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Starkt resultat och fortsatt tillväxt Oktober - December 2021 Nettoomsättningen ökade med 19,2 % till 122,4 (102,7) MSEKSaaS-intäkter ökade med 15,6 % till 45,1 (39,0) MSEKEBITDA uppgick...
Delårsrapport januar
Delårsrapport januari - mars 2021
27 avr. 2021 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Ökade SaaS intäkter och operationell effektivitet leder till starkt EBITDA Första kvartalet - januari – mars 2021 Nettoomsättningen minskade med 14,3% till 87,8 (102,4) MSEKSaaS-intäkterna...
Interim Report Janua
Interim Report January - March 2021
27 avr. 2021 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Increased SaaS revenues and operational efficiency lead to strong EBITDA First quarter - January - March 2021 Net sales decreased by 14.3% to SEK 87.8 (102.4) millionSaaS revenues amounted to...
Year End Report 2020
Year End Report 2020
05 févr. 2021 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Strong EBITDA and ARR growth finalize an eventful year October – December 2020 Net sales decreased by 28.1% to SEK 102.7 (142.8) millionSaaS-revenues amounted to SEK 39.0 (40.0) million. At constant...
Bokslutskommuniké 20
Bokslutskommuniké 2020
05 févr. 2021 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Starkt EBITDA och ARR tillväxt avslutar ett händelserikt år Oktober – December 2020 Nettoomsättningen minskade med 28,1% till 102,7 (142,8) MSEKSaaS-intäkterna uppgick till 39,0 (40,0) MSEK. Till...
ZetaDisplay: Year En
ZetaDisplay: Year End Report January - December 2019
07 févr. 2020 02h00 HE | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay continues to grow as a software and service company and invests for the future October – December 2019 Net sales increased by 10 % to SEK 144.3 (130.9) millionSaaS-revenues (recurring)...
ZetaDisplay; Bokslut
ZetaDisplay; Bokslutskommuniké januari - december 2019
07 févr. 2020 02h00 HE | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay fortsätter att växa som mjukvaru- och tjänsteföretag och investerar för framtiden Oktober – december 2019 Nettoomsättningen ökade med 10 % till 144,3 (130,9) MSEKSaaS-intäkter...