ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) INTERIM REPORT 1 JANUARY – 30 SEPTEMBER 2022
30 nov. 2022 09h00 HE | ZetaDisplay AB
Summary July - September 2022• Net sales increased by 27.8 % to SEK 129.9 (101.6) million. Adjusted for currency effects, sales increased by 23.1% to SEK 125.1 (101.6) million.• SaaS revenues...
ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022
30 nov. 2022 09h00 HE | ZetaDisplay AB
Sammanfattning Juli - September 2022• Nettoomsättningen ökade med 27,8 % till 129,9 (101,6) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 23,1% till 125,1 (101,6) MSEK.• SaaS-intäkter ökade...
ZetaDisplay initiate
ZetaDisplay initiates refinancing process regarding its senior unsecured bonds first callable on 20 December 2022 and publishes financial performance for Q3 2022
07 nov. 2022 02h00 HE | ZetaDisplay AB
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S...
ZetaDisplay initiera
ZetaDisplay initierar refinansieringsprocess av sina seniora icke-säkerställda obligationer som är återköpbara 20 december 2022 och publicerar finansiellt resultat för tredje kvartalet 2022
07 nov. 2022 02h00 HE | ZetaDisplay AB
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, ELLER FÖR RÄKNING ELLER NYTTA AV AMERIKANSKA PERSONER (U.S. PERSONS, ENLIGT...
Interim Report Janua
Interim Report January – March 2022
17 mai 2022 11h00 HE | ZetaDisplay AB
Continued growth in the first quarter January - March 2022 Net sales increased by 26.7% to SEK 111.2 (87.8) millionSaaS revenues increased by 17.0% to SEK 47.0 (40.1) millionEBITDA amounted...
 Delårsrapport Janua
Delårsrapport Januari – Mars 2022
17 mai 2022 11h00 HE | ZetaDisplay AB
Fortsatt tillväxt under första kvartalet Januari - Mars 2022 Nettoomsättningen ökade med 26,7 % till 111,2 (87,8) MSEKSaaS-intäkter ökade med 17,0 % till 47,0 (40,1) MSEKEBITDA uppgick...
Annual Report 2021 p
Annual Report 2021 published
29 avr. 2022 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) announces that the Annual Report for 2021 (in Swedish), provided by the board of directors, is now published and available in electronic format on the Group's website...
Årsredovisningen för
Årsredovisningen för 2021 offentliggjord
29 avr. 2022 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Malmö - ZetaDisplay AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021, avgiven av styrelsen, har offentliggjorts och finns tillgänglig i elektroniskt format på koncernens...
Year end report 2021
Year end report 2021
28 févr. 2022 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Strong result and continued growth October - December 2021 Net sales increased by 19.2% to SEK 122.4 (102.7) millionSaaS revenue increased by 15.6% to SEK 45.1 (39.0) millionEBITDA amounted to SEK...
Bokslutskommuniké 20
Bokslutskommuniké 2021
28 févr. 2022 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Starkt resultat och fortsatt tillväxt Oktober - December 2021 Nettoomsättningen ökade med 19,2 % till 122,4 (102,7) MSEKSaaS-intäkter ökade med 15,6 % till 45,1 (39,0) MSEKEBITDA uppgick...