Year end report 2022
Year end report 2022
28 févr. 2023 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Strong growth and continued investments October - December 2022 Net sales increased by 36.8 % to SEK 167.4 (122.4) million. Adjusted for currency effects, sales increased by 27.6% to SEK 166.9...
Bokslutskommuniké 20
Bokslutskommuniké 2022
28 févr. 2023 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Stark tillväxt och fortsatta investeringar Oktober - december 2022 Nettoomsättningen ökade med 36,8 % till 167,4 (122,4) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 27,6%...
ZetaDisplay has secu
ZetaDisplay has secured financing for its upcoming bond maturity
24 janv. 2023 03h00 HE | ZetaDisplay AB
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S...
ZetaDisplay har säkr
ZetaDisplay har säkrat finansiering för att hantera sitt kommande obligationsförfall
24 janv. 2023 03h00 HE | ZetaDisplay AB
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, ELLER FÖR RÄKNING ELLER NYTTA AV AMERIKANSKA PERSONER (U.S. PERSONS, ENLIGT...
ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) INTERIM REPORT 1 JANUARY – 30 SEPTEMBER 2022
30 nov. 2022 09h00 HE | ZetaDisplay AB
Summary July - September 2022• Net sales increased by 27.8 % to SEK 129.9 (101.6) million. Adjusted for currency effects, sales increased by 23.1% to SEK 125.1 (101.6) million.• SaaS revenues...
ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022
30 nov. 2022 09h00 HE | ZetaDisplay AB
Sammanfattning Juli - September 2022• Nettoomsättningen ökade med 27,8 % till 129,9 (101,6) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 23,1% till 125,1 (101,6) MSEK.• SaaS-intäkter ökade...
Interim Report Janua
Interim Report January - June 2022
31 août 2022 11h00 HE | ZetaDisplay AB
Continued growth and investments for the future  January - June 2022 • Net sales increased by 20.7 % to SEK 237.2 (196.5) million• SaaS revenue increased by 12.6% to SEK 94.1...
Delårsrapport Januar
Delårsrapport Januari - Juni 2022
31 août 2022 11h00 HE | ZetaDisplay AB
Fortsatt tillväxt och investeringar för framtiden Januari - Juni 2022• Nettoomsättningen ökade med 20,7 % till 237,2 (196,5) MSEK• SaaS-intäkter ökade med 12,6% till 94,1 (83,6) MSEK. •...
Notice of Annual Gen
Notice of Annual General Meeting in ZetaDisplay AB (publ)
01 juin 2022 01h00 HE | ZetaDisplay AB
NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail. NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ZETADISPLAY AB (PUBL) ...
Kallelse Till Årsstä
Kallelse Till Årsstämma i ZetaDisplay AB (Publ)
01 juin 2022 01h00 HE | ZetaDisplay AB
Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022. Bolagets årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av...